fbpx Hvem skal ta ansvar for fremtidens sykepleiere? Hopp til hovedinnhold

Hvem har ansvaret for fremtidens sykepleiere?

BEHOV FOR ØKT FINANSIERING: Politikerne ønsker å opprette enda flere studieplasser, men de bør heller satse på å øke kvaliteten på utdanningen gjennom å øke finansieringen, skriver innleggsforfatteren. (Illustrasjonsfoto: Mostphotos)

De økte kravene til sykepleierutdanningen har ført til at det har blitt en underfinansiert utdanning der studiestedene ikke klarer å imøtekomme kravene som samfunnet stiller, skriver Ingvild Berg Lauritsen.

Dette er et leserinnlegg. Innholdet gir uttrykk for forfatterens egne synspunkter og holdninger. Innlegg sendes til meninger@sykepleien.no. Les også veiledningen.

Landsmøtet til Norsk Sykepleierforbund, som ble avholdt fra 4.–8. november, vedtok at hele organisasjonen støtter sykepleierstudentene i at finansieringen av sykepleierutdanningen må økes.

Studentmedlemmene vedtok dette på årsmøtet tidligere i år. Rundt 15 000 sykepleierstudenter opplever daglig at vi er underfinansiert. Vi trenger desperat en økning fra kategori E til C.

Fanget mellom to departementer

Finansieringskategorien til sykepleierutdanningen har ikke blitt endret siden ordningen ble innført i 2003. Det som har endret seg betraktelig, er kravene som samfunnet stiller til sykepleiere og sykepleierstudenter.

Det har ført til at vi har blitt en grovt underfinansiert utdanning hvor studiestedene ikke klarer å imøtekomme kravene som samfunnet stiller, eller som studentene ønsker av utdanningen. Problemet er at vi er fanget mellom to departementer: Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, og ingen vil ta ansvar for finansieringen av utdanningen.

Det mener vi er svært urovekkende. Departementene krever mye av oss og forteller hvor viktige vi er, men når vi spør dem hvordan utdanningen skal drives uten tilstrekkelig finansiering, er svaret at vi snakker med feil departement.

120 000 personer ser behovet

Nå som nesten 120 000 sykepleiere, spesialsykepleiere og sykepleierstudenter ønsker en heving av finansieringen, vil det forhåpentligvis medføre at politikerne ser behovet og tar ansvar.

Økningen vil føre til at samfunnet får sykepleiere som er rustet til å ta vare på pasienter i lang tid fremover. Det er viktig ettersom vi utdanner oss til et yrke som er i stadig endring, og SSB viser til at det vil mangle 28 000 sykepleiere i 2035.

Forskning viser at simulering er godt likt blant studenter.

I dagens kategori mottar utdanningsinstitusjonene 75 100 kroner for hver student de tar inn i basismidler. Det er ikke nok, og vi vet heller ikke hvor alle disse pengene går. Det er så lite at man er heldig dersom man får øve flere ganger på å legge inn veneflon på skolen. Det er nemlig ikke mange som får øve seg på det.

I kategori C vil de få 124 500 kroner. Det er midler som skolene kan bruke til å kjøpe inn nok utstyr, slik at studenter kan øve seg tilstrekkelig under trygge omstendigheter, og at de slipper å øve seg på hverandre utenfor skolen eller på pasienter.

Det vil også føre til at skolen kan kjøpe inn teknologisk utstyr som for eksempel simuleringsdokker. Forskning viser at simulering er godt likt blant studenter. Hele 72 prosent svarte at de hadde stort læringsutbytte. Det er også en trygghet for pasientene som studentene møter i praksis.

Mangel på undervisere med førstekompetanse

Teknologi, ikke bare til simuleringsbruk, kommer til å ta en enda større del i arbeidet, men det koster. Vi må ha denne teknologien inn i utdanningen, noe som også kommer frem i den nye retningslinjen for sykepleierutdanningen. Det er bare vanskelig for utdanningsinstitusjonene å kunne tilby det på grunn av underfinansiering.

Vi står også overfor en stor utfordring med at det er en mangel på undervisere med førstekompetanse, og mangelen vil bli større. Mange av dem som har førstekompetanse i dag, nærmer seg pensjonsalder. En endring av finansieringskategori til C vil føre til at det kan utdannes flere som står klar til å utdanne fremtidens sykepleiere.

Jonas Gahr Støre har uttalt at vi er ryggraden i helse- og omsorgssektoren, men ryggen får snart en prolaps dersom det ikke gjøres noe.

I tabellen nedenfor kommer det tydelig frem at veksten av studieplasser og overopptak ikke har så stor effekt på antall uteksaminerte sykepleiere. Vi tror at det i stor grad skyldes at overopptaket økte med nesten 30 prosent fra 2000 til 2015.

Det fører til økt kamp om de gode praksisplassene og at studenter opplever at de blir mindre sett under utdanningen (overopptaket i 2019 var på 2314). Det er noe som flere utdanningsinstitusjoner er avhengig av for å få bedre økonomiske ressurser.

Vi mener at det er en veldig uheldig utvikling. Politikerne ønsker også å opprette enda flere studieplasser, noe vi mener er feil bruk av ressursene. De burde heller satse på å øke kvaliteten på utdanningen gjennom å øke finansieringen.

Hva er løsningen?

Vi får hele tiden høre hvor viktige vi er for samfunnet, og hvor stort behov det er for sykepleiere i fremtiden. Jonas Gahr Støre har uttalt at vi er ryggraden i helse- og omsorgssektoren, men denne ryggen får snart prolaps dersom det ikke gjøres noe.

Det medfører at nyutdannede sykepleiere ikke er godt nok rustet til å ta vare på samfunnet. Hadde det ikke da vært en god idé å satse på dem som utdanner seg nå, slik at de får den kunnskapen de trenger for å føle seg trygge ute i arbeidslivet og sikre god pasientsikkerhet i lang tid fremover? Politikerne må ta ansvar nå.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.