fbpx Livskvalitet hos førstegangsforeldre Hopp til hovedinnhold

Livskvalitet hos førstegangsforeldre

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".
Sammendrag

Hva påvirker livskvaliteten til ferske foreldre? Malene Brekkes avhandling viser at nok søvn og støtte fra omgivelsene er viktige faktorer for at førstegangsforeldre skal ha det bra.

"Quality of Life in first-time parents during pregnancy and postpartum period: A study in the New Families research project".

Sykepleier Malene Brekke har i sin doktorgradsavhandling sett at nok søvn og sosial støtte hadde stor betydning for foreldrenes grad av livskvalitet. Samtidig viser den at mange kvinner hadde depressive symptomer under graviditeten, noe som gikk ut over livskvaliteten.

  • Doktorand: Malene Brekke
  • Disputas: 24.april 2024
  • Utgått fra: VID

3 svar fra Brekke

Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt?

Avhandlingen gir innsikt i førstegangsforeldres livskvalitet i overgangen til foreldrerollen, noe vi har begrenset kunnskap om i Norge. Funnene viste at livskvaliteten til de gravide kvinnene ble negativt påvirket av depressive symptomer og at opplevelse av nok søvn var viktig for både kvinnene og mennenes livskvalitet. Sosial støtte, spesielt emosjonell støtte og vurderingsstøtte, hadde positiv betydning for livskvaliteten til førstegangsmødre. Funnene viste også at livskvaliteten ved tre måneder etter fødsel verken ble bedre eller dårligere for førstegangsmødrene som mottok hjemmebesøksprogrammet Nye Familier, sammenlignet med de som ikke mottok programmet.

Hvilke metoder har du brukt og hvorfor?

Avhandlingen består av tre studier, derav en systematisk kartleggingsoversikt (scoping review) og to kvantitative studier. De kvantitative studiene bruker datamateriale fra forskningsprosjektet Nye Familier, som er en prospektiv ikke-randomisert kontrollert studie. Den ene kvantitative studien er en tverrsnittsundersøkelse ved svangerskapsuke 28 (baseline) og inkluderer kvinner og menn, og den andre er en longitudinell undersøkelse av førstegangsmødre i perioden fra svangerskapsuke 28 til 3 måneder etter fødsel. Kartleggingsoversiktens fokus på psykometriske egenskaper ved instrument som måler livskvalitet i svangerskapet og etter fødsel bidrar med en vitenskapsteoretisk forståelse for resultatene i de kvantitative studiene.

Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis?

Førstegangsforeldre og deres sosiale nettverk kan ha nytte av å vite hvilken betydning sosial støtte og opplevelse av søvn har for livskvaliteten. Helsesykepleiere ved helsestasjonen, og annet helsepersonell, som møter familien kan bidra med profesjonell støtte og legge til rette for annen sosial støtte. Funnene er også nyttige for forskere og forskning rettet mot overgangen til foreldrerollen, samt videreføringen av hjemmebesøksprogrammet Nye Familier.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse