fbpx Symptombelastning før og etter lungekreftoperasjon Hopp til hovedinnhold

Doktorgrad Symptombelastning før og etter lungekreftoperasjon

« Patients' symptom experiences before and after lung cancer surgery. Predictors of patients’ symptom burden »

Oksholm har sett på symptombelastning og livskvalitet hos 270 pasienter med lungekreft før og etter operasjon.

  • Doktorand: Trine Oksholm
  • Disputerte: 29. januar 2016
  • Utgått fra: Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

 

3 spørsmål til Oksholm

  1. Hva tilfører forskningen din av ny innsikt? Studien viser at pasienter med lungekreft har mange symptomer både før og etter operasjon. Antall symptomer før operasjon samt antall tilleggssykdommer påvirket hvor mange symptomer pasientene hadde etter operasjon. Det viste seg videre at 5–10 prosent av pasientene hadde så mange alvorlige og kraftige symptomer at de trengte spesiell oppfølging. På tross av anbefaling gjennom internasjonale retningslinjer hadde kun 32 prosent av pasientene fått fysioterapi og kun 16 prosent hadde vært på rehabiliteringsopphold. Studien viser også at mens 30 prosent av pasientene var i arbeid før operasjon var kun 9 prosent i arbeid fem måneder etter operasjonen.
  2. Hvilke metoder har du benyttet? Studien hadde et prospektivt, longitudinelt design. Symptombelastning og livskvalitet hos pasienter med lungekreft ble kartlagt ved hjelp av spørreskjema hos 270 pasienter. Pasientene fylte først ut spørreskjema før operasjon, deretter etter én og fem måneder etter operasjonen.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? De som kan dra nytte av forskningen er helsepersonell som forbereder pasienten på operasjon og helsepersonell som følger opp pasienten etter operasjonen. Resultatene fra studien kan brukes til å informere pasientene om vanlig symptomforløp etter en lungekreftoperasjon. Resultatene kan også brukes til å utvikles tiltak for å hjelpe pasientene til symptomlindring, eller eventuelt til å mestre symptomene etter lungekreftoperasjon.
  4.  

Skriv ny kommentar

Kommenter artikkel