fbpx Studier i rommet kan hjelpe pasienter med kols og astma Hopp til hovedinnhold

Studier i rommet kan hjelpe pasienter med kols og astma

Lungeceller skal studeres på den internasjonale romstasjonen (ISS) med utstyr utviklet av forskere ved NTNU Samfunnsforskning i Trondheim.

Studiene vil være svært nyttig for fremtidens romreiser med mennesker, og de vil også gi et bredere grunnlag for å utvikle nye behandlingsmetoder for lungesykdommer som kols og astma her på jorda, skriver NTNU på sin nettside.

I 2022 skal utstyret skytes opp til romstasjonen i en Space-X rakett.

Prosjektet

Irene Karoliussen er prosjektleder og forsker ved CIRiS (Senter for tverrfaglig forskning i rommet), en avdeling ved NTNU Samfunnsforskning AS. Hun forteller at prosjektet går ut på å kultivere lungeceller i vektløshet på den internasjonale romstasjonen. Forskeren bak prosjektet er Fabio Buccheri fra Universitet i Palermo, Italia.

Lungeceller er såkalt «mekanisk sensitive», det vil si at gravitasjon kan påvirke hva slags gener som uttrykkes, hva slags metabolitter celler skiller ut, og hvordan bindevev påvirkes i lungene.

Tidligere tester på mus i vektløs tilstand har blant annet vist endringer i lokasjon og mengde av kollagen i lungene. Hos mennesker er overdreven utskillelse av kollagen assosiert med lungesykdommer som astma og kols.

Metode

Buccheri har laget en modell der lungevev fra friske mennesker skal høstes og dyrkes i små kultiveringskamre.

Eksperimentet startes ved å plassere kultiveringskamrene i en inkubator som sørger for 37 grader celsius mens de er utsatt for vektløshet. Cellene skal høstes ved 4 ulike tidspunkter fra 1–10 uker, høstingen foregår ved å kjemisk fiksere og fryse cellene.

Prøvene fra romstasjonen sendes tilbake til Buccheri, som skal utføre en rekke analyser på både vevet og på stoffene som cellene har skilt ut.

Resultater

Svarene fra forskningen vil gi en bedre forståelse av hvordan lungevev påvirkes av mekanisk stimuli, som igjen kan brukes til å utvikle nye terapeutiske strategier i behandling av lungesykdommer som eksempelvis fysisk trening og medisin. Selve vevsmodellen kan også brukes ved forsøk på bakken til å teste ut nye medisiner i en tidlig fase uten å involvere forsøksdyr.

Forskningen vil også si noe om hvordan lungene til astronauter påvirkes ved lengre opphold i vektløshet, noe som er meget viktig å overvåke ved lengre reiser til for eksempel månen eller mars.

De første resultatene fra forskningsprosjektet vil antakelig bli presentert i 2023.

Utviklingsprosjektet vil gå over 3 år og involverer design, bygging og testing av utstyret.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse