fbpx Hverdagsrehabilitering for hjemmeboende eldre Hopp til hovedinnhold

Hverdagsrehabilitering for hjemmeboende eldre

<< Hverdagsrehabilitering i praksis. En studie fra spenningsfeltet mellom ulike aktører og interesser >>

Gjennom fire studier fra ulike perspektiver har Moe sett på hva som skjer når en norsk kommune innfører hverdagsrehabilitering for hjemmeboende eldre.

  • Doktorand: Cathrine Fredriksen Moe
  • Disputas: 1. desember 2017
  • Utgår fra: Nord universitet, Bodø

3 svar fra Moe

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Studien gir et kunnskapsbidrag om hvordan hverdagsrehabilitering manifesterer seg i praksis og gir spesielt et bidrag til profesjonsmoralske refleksjoner for å forstå interessekonflikter i praksis.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Metodene som er brukt i studien er grounded theory og aktør-nettverksteori. Grounded theory ble brukt fordi jeg ønsket å gi et teoretisk kunnskapsbidrag. Med grounded theory skaper jeg en oversikt over praksis. Aktør-nettverksteori ble brukt for å kunne følge detaljene i hverdagsrehabiliteringen og også inkludere objekter, for eksempel de eldres hjem, som aktører i praksis. De metodiske tilnærmingene har utfylt hverandre og skapt et mer helhetlig bilde av hverdagsrehabilitering.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Alle profesjoner som er tilknyttet en hverdagsrehabiliteringspraksis og andre kommunale hjemmetjenester, vil ha nytte av denne forskningen i klinisk praksis.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse