fbpx Virtuelle relasjoner med eldre omsorgspersoner Hopp til hovedinnhold

Doktorgrad Virtuelle relasjoner med eldre omsorgspersoner

Dette er presentasjon av en doktoravhandling. Kontakt doktoranden for mer informasjon.

<< Relationships in virtual context. Supporting older caregivers through telecare >>

Solli har sett på hvordan relasjoner mellom sykepleiere og eldre pårørende utvikler seg når man tar i bruk kommunikasjonsverktøy som skriftlige nettforum og videokonferanse. Hun har blant annet observert at det vokser frem forbindelser preget av empati, støtte, oppmuntring, omsorg og tilhørighet, og at relasjonene mellom sykepleiere og pårørende er fleksibel og dynamisk.

  • Doktorand: Hilde Solli
  • Disputas: 26. september 2017
  • Utgått fra: Universitetet i Oslo

3 spørsmål til Solli

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Den viser ulike relasjonstyper og relasjonsmønstre som kan vokse frem mellom sykepleiere og pårørende, og mellom pårørende i pårørendegruppe gjennom bruk av IKT-basert kommunikasjon via webkamera og webforum.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Det er benyttet et overordnet undersøkende design med kvalitativ tilnærming. De tre studiene forsøker å besvare studiens hensikt fra forskjellige perspektiver og har derfor benyttet ulike typer data. Det er gjort en begrepsanalyse av begrepet «telecare» gjennom analyse av forskningsartikler. Det er brukt dybdeintervju av pårørende og sykepleier for å belyse deres erfaring med elektronisk kommunikasjon som webkamera og webforum. For å få innsikt i hvordan de pårørende brukte webforum ble det brukt utdrag fra meldinger som var postet i forumet. 
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Avhandlingen bidrar med kunnskap som kan være nyttig for sykepleiere for å få innsikt i hvilken form for støtte pårørende trenger, på hvilken måte de kan bruke omsorgsteknologi/velferdsteknologi (telecare) for å imøtekomme aktuell støtte, og for å få innsikt i hvilke ulike former for relasjoner som kan oppstå.
Les også:

Skriv ny kommentar

Kommenter artikkel
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.