fbpx Sykdomsforståelse hos personer med PNES Hopp til hovedinnhold
Doktorgrad

Sykdomsforståelse hos personer med PNES

Referer til artikkelen

Karterud H. Sykdomsforståelse hos personer med PNES Sykepleien Forskning

<< A troublesome diagnosis! Perceptions of illness and self in adolescents and adults with psychogenic, non-epileptic seizures (PNES) >>

Karteruds studie indikerer at identiteten til personer med psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES) kan rammes av en slik diagnose. Deltakerne i undersøkelsen hadde erfaringer med å bli mistrodd, og da slike anfall ikke har en kjent kroppslig forklaring, tolket de dem selv gjerne som uttrykk for «spill» eller alvorlig psykisk lidelse. Diagnosen kunne føles mindre truende for dem som fikk en utdypende forklaring av hva PNES er.

  • Doktorand: Hilde Nordahl Karterud
  • Disputas: 19. mai 2017
  • Utgått fra: Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

0 Kommentarer