fbpx Hjemmesykehus kan være et godt alternativ til sykehusinnleggelse Hopp til hovedinnhold

Hjemme­sykehus kan være et godt alternativ til sykehus­innleggelse

Illustrasjonen viser en dame med skadet fot som sitter i en lenestol med et matbrett på fanget. Mannen står foran henne og sier: "Nei, du kan ikke sparke sykehuskokken, du er gift med ham."

Hjemmesykehus øker trolig overlevelsen blant personer som trenger sykehusbehandling, men som ikke er så syke at de må på sykehus. 

Det ser imidlertid ut til at antall sykehusinnleggelser i liten grad påvirkes. Det viser en Cochrane-oversikt.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles forskning. I denne systematiske oversikten har forfatterne samlet forskning om effekten av å behandle og følge opp personer på hjemmesykehus for å redusere sykehusinnleggelser. Behandling og oppfølging i hjemmesykehus ble sammenliknet med vanlig oppfølging eller vanlig sykehusoppfølging.

Resultatene viser at å få behandling og oppfølging i hjemmesykehus

  • trolig har liten eller ingen innvirkning på antall sykehusinnleggelser etter 3–12 mnd. (middels tillit til resultatet)
  • trolig øker overlevelsen etter 6 mnd. (middels tillit til resultatet)
  • muligens reduserer antall personer som bor på institusjon etter 6 mnd. (liten tillit til resultatet)
  • muligens øker pasienttilfredsheten med behandling og oppfølging (liten tillit til resultatet)

Det er usikkert hva slags effekt hjemmesykehus har på lengden på oppholdet og kostnader. Vi vet også lite om effekten på pårørende.

Resultattabell

Bakgrunn

Stadig flere overlever alvorlig sykdom samtidig som flere får langvarige helseproblemer. Mange lever derfor lenger, og flere lever lenge med sykdom og nedsatt funksjonsnivå. En naturlig konsekvens av denne utviklingen er et økt behov for og bruk av helse- og omsorgstjenester. Sykehusinnleggelser er kostbare, og man ser etter trygge alternativer der det er forsvarlig å tilby en annen type oppfølging enn sykehusinnleggelse. Ett av flere slike alternativer er bruk av hjemmesykehus. 

Hva er hjemmesykehus?

Hjemmesykehus innebærer behandling og oppfølging i hjemmet for sykdommer eller tilstander som vanligvis behandles i sykehus. Tilbudet gis til personer som trenger sykehusbehandling, men som er ikke er så syke det det er uforsvarlig å få behandling og oppfølging hjemme. Behandling og oppfølging kan bestå av regelmessige hjemmebesøk av kvalifisert helsepersonell samt telefonkontakt. Et hjemmesykehus kan være tilknyttet kommunehelsetjenesten, sykehuset eller en kombinasjon av disse.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser i mars 2016 og fant 16 studier med i alt 1814 personer. Tre studier rekrutterte personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og to rekrutterte personer som hadde hatt slag (moderat alvorlighetsgrad), men som var klinisk stabile. Seks studier rekrutterte personer med en akutt medisinsk tilstand, og disse personene var hovedsakelig over 65 år. Én studie rekrutterte personer med hudinfeksjoner (infeksiøs cellulitt), én studie rekrutterte personer med lungebetennelse, én studie rekrutterte personer med feber og nedsatt immunforsvar (nøytropi), én studie rekrutterte svake eldre personer med demens, og én studie rekrutterte personer med nevromuskulær sykdom. 

Cochrane-forfatterne inkluderte ikke studier som hadde å gjøre med fødsel, barsel eller behandling og oppfølging av nyfødte og barn. Personer som ble behandlet og fulgt opp for ikke-somatiske psykologiske tilstander, ble også ekskludert. Studiene ekskluderte også personer med langvarige somatiske helseproblemer (bortsett fra hvis de krevde innleggelse på sykehus for en akutt tilstand). Studiene var utført i Australia (2), Italia (5), New Zealand (3), Romania (1), Spania (1), Storbritannia (3) og USA (1). Kjønnsfordeling og gjennomsnittsalder er ikke oppgitt av Cochrane-forfatterne, men deltakerne måtte være over 18 år. I seks av de 16 studiene var deltakerne over 65 år. 

I åtte studier sto helsepersonell (mobilt intensivt team) fra sykehuset for behandling og oppfølging i hjemmesykehus. I fire studier var det en blanding av helsepersonell fra sykehus og kommunehelsetjenesten som sto for behandling og oppfølging, og i tre studier var det fastlege og sykepleiere fra kommunehelsetjenesten. I én studie oppga de ikke hvem som sto for behandling og oppfølging av personer i hjemmesykehus, og i to studier var det en uavhengig allmennlegeforening som sto for behandling og oppfølging.

Referanse

Shepperd S, Iliffe S, Doll HA, Clarke MJ, Kalra L, Wilson AD, Gonçalves-Bradley DC. Admission avoidance hospital at home. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 9. Art. No.: CD007491. DOI: 10.1002/14651858.CD007491.pub2.

Les hele oversikten i Cochrane Library:  Admission avoidance hospital at home

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse