fbpx Utdanningsprogrammet Demensomsorgens ABC økte både kompetansen og trivselen Hopp til hovedinnhold

Utdannings­programmet Demens­omsorgens ABC økte både kompetansen og trivselen

Bildet viser sykepleier Kine-Marita Krüger på Sentrum sykehjem, Bodø som kaster en ball til en eldre pasient som sitter med ryggen til.
POSITIV EFFEKT: Trening av personell som fokuserer på å gi personer med demens individuell pleie og omsorg, kan påvirke trivselen til de ansatte.  Arkivfoto: Eivor Hofstad

Et toårig utdanningsprogram for helsepersonell i demensomsorgen ga økt trivsel, bedre kompetanse og færre belastninger.

Sykepleiere i demensomsorgen er mest positive til jobben sin når de føler seg verdsatt og støttet av egen organisasjon og kollegaer gjennom utdanning, opplæring og veiledning. Det har også betydning at de mottar passende betaling. Det er sterkt anbefalt at personer med demens får individuell pleie og omsorg. Trening av personell som forsterker en slik tilnærming, kan påvirke trivselen til de ansatte og bedre mulighetene for å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere. Utdanningsprogrammet Demensomsorgens ABC ble utviklet av Helsedirektoratet (Demensplan 2015) og drives av det nasjonale kompetansesenteret Aldring og helse.

Den aktuelle studien hadde to hovedmål: Først skulle forskerne evaluere hvilken virkning utdanningsprogrammet Demensomsorgens ABC hadde på deltakernes selvrapporterte kompetanse i personsentrert demensomsorg. Deretter ønsket de å evaluere hvordan Demensomsorgens ABC påvirket deltakernes trivsel med jobben. Målingene ble utført ved oppstart og etter 12, 24 og 30 måneder. Selve utdanningsprogrammet varte i to år.

Totalt 1795 programdeltakere fra 90 kommuner i Norge ble inkludert i studien, og 580 deltakere fra 52 kommuner gjennomførte alle målinger som ble gjort med validerte spørreskjemaer. 61 prosent var omsorgsarbeidere, 26 prosent hadde bachelor i sykepleie, sosialt arbeid eller ergoterapi og 10 prosent var ufaglærte. Resultatene viste signifikant bedring av kompetansen i personsentrert omsorg både 12, 24 og 30 måneder etter oppstart. Demensomsorgens ABC gjorde også at deltakerne rapporterte om økt trivsel med å jobbe i demensomsorgen. Det var spesielt positivt at de opplevde jobben som mindre belastende.

Referanse

Rokstad AM, Doble BS, Engedal K, Kirkevold O, Benth JS, Selbaek G. The impact of the Dementia ABC educational programme on competence in person-centred dementia care and job satisfaction of care staff. International Journal of Older People Nursing. 2016.

Kommentar

Rokstad med kollegaer har gjennomført en stor og betydningsfull studie som viser hvor viktig det er å øke kompetansen til de ansatte i demensomsorgen. Slike studier bør brukes som grunnlag for å gi kommunene mer penger slik at de kan tilby sykepleiere og andre omsorgsarbeidere utdanningskurs av typen Demensomsorgens ABC. En slik investering vil fort bli lønnsom når de ansatte opplever økt trivsel og føler at de blir verdsatt for den ofte tunge, men svært viktige jobben de gjør.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.