fbpx Symptomer hos KOLS-pasienter Hopp til hovedinnhold

Symptomer hos KOLS-pasienter

« Symptom Experiences in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD): A cross-sectional study»

I denne avhandlingen har sykepleier og høyskolelektor ved Lovisenberg Diakonale Høgskole, Vivi Lycke Christensen, undersøkt symptombelastningen til KOLS-pasienter. De fant at over 70 % opplevde tungpustenhet og utmattelse, mens drøyt 50 % rapporterte om hoste, bekymring og smerte. Flertallet av pasientene som rapporterte høy forekomst av symptomer og høy grad av bekymring var kvinner, yngre i alder og hadde et høyere antall forverrelser i løpet av det siste året enn gjennomsnittet.

  • Dokotorand: Vivi Lycke Christensen
  • Disputas: 7. mars 2017
  • Utgått fra: Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

3 spørsmål til Christensen

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Forskningen tilfører ny innsikt i symptombelastningen til pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og hvorvidt det er forskjeller i opplevelsen av symptomer i de ulike stadiene av sykdommen. Forskningen gir også innsikt i KOLS-pasienters erfaringer med smerte, og hvilke faktorer som er assosiert med smerte.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Pasientene svarte på spørsmål om ulike symptomer i en kvantitativ spørreskjemaundersøkelse. Statistiske analyser som regresjon og Latent Class Analysis ble utført for å undersøke assosiasjoner mellom symptomer og sykdomsspesifikke variabler, og for å beskrive undergrupper av KOLS-pasienter basert på deres symptombelastning.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Forskningen tilfører viktig informasjon om fysiske og psykiske symptomer ved KOLS i de ulike stadiene av sykdommen og vil være nyttig for helsepersonell, som jobber med KOLS pasienter, i alle deler av helsetjenesten.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse