fbpx Fødselkomplikasjoner hos innvandrerkvinner Hopp til hovedinnhold

Fødselkomplika­sjoner hos innvandrer­kvinner

« Obstetric outcomes of immigrants in a low-risk maternity ward in Norway »

Jordmor og forsker Bakken dokumenterer gjennom sin avhandling at enkelte grupper innvandrerkvinner er mer utsatt for komplikasjoner i forbindelse med fødsel enn norske kvinner. Afrikanske kvinner var mest utsatt, og blant annet hadde somaliske kvinner i studien dobbel så stor risiko for akutt keisersnitt, nesten dobbel så stor risiko for å føde barn på overtid og nærmere fire ganger større risiko for å føde et barn som veide mindre enn svangerskapsalderen skulle tilsi.

  • Doktorand: Kjersti Sletten Bakken
  • Disputerte: 2. september 2016
  • Utgått fra: UIO

 

3 spørsmål til Bakken

  • 1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Min forskning setter søkelyset på innvandrerkvinner som en sårbar gruppe pasienter i vår omsorg. Spesielt kvinner fra Somalia har behov for bedre oppfølging i svangerskap og fødsel om deres økte risiko for uønskete utfall skal reduseres.
  • 2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Jeg har gjennomført en observasjonsstudie på Bærum Sykehus hvor data er hentet fra Medisinsk Fødselsregister og Statistisk sentralbyrå. Dette er en god metode om man vil studere store grupper og passet bra for å teste min hypotese om at enkelte grupper innvandrerkvinner hadde økt risiko for uønskete utfall av svangerskap og fødsel.
  • 3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Alle jordmødre som møter innvandrerkvinner i sin kliniske praksis, vil kunne ha nytte av å ha denne kunnskapen og kan bruke den til å gi individtilpasset omsorg med tanke på språk, kunnskaper, erfaringer og psykososiale forhold hos kvinnen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse