fbpx Fødselkomplikasjoner hos innvandrerkvinner Hopp til hovedinnhold

Doktorgrad Fødselkomplika­sjoner hos innvandrer­kvinner

Dette er presentasjon av en doktoravhandling. Kontakt doktoranden for mer informasjon.

« Obstetric outcomes of immigrants in a low-risk maternity ward in Norway »

Jordmor og forsker Bakken dokumenterer gjennom sin avhandling at enkelte grupper innvandrerkvinner er mer utsatt for komplikasjoner i forbindelse med fødsel enn norske kvinner. Afrikanske kvinner var mest utsatt, og blant annet hadde somaliske kvinner i studien dobbel så stor risiko for akutt keisersnitt, nesten dobbel så stor risiko for å føde barn på overtid og nærmere fire ganger større risiko for å føde et barn som veide mindre enn svangerskapsalderen skulle tilsi.

  • Doktorand: Kjersti Sletten Bakken
  • Disputerte: 2. september 2016
  • Utgått fra: UIO

 

3 spørsmål til Bakken

  • 1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Min forskning setter søkelyset på innvandrerkvinner som en sårbar gruppe pasienter i vår omsorg. Spesielt kvinner fra Somalia har behov for bedre oppfølging i svangerskap og fødsel om deres økte risiko for uønskete utfall skal reduseres.
  • 2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Jeg har gjennomført en observasjonsstudie på Bærum Sykehus hvor data er hentet fra Medisinsk Fødselsregister og Statistisk sentralbyrå. Dette er en god metode om man vil studere store grupper og passet bra for å teste min hypotese om at enkelte grupper innvandrerkvinner hadde økt risiko for uønskete utfall av svangerskap og fødsel.
  • 3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Alle jordmødre som møter innvandrerkvinner i sin kliniske praksis, vil kunne ha nytte av å ha denne kunnskapen og kan bruke den til å gi individtilpasset omsorg med tanke på språk, kunnskaper, erfaringer og psykososiale forhold hos kvinnen.

Skriv ny kommentar

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.