fbpx Sykepleiestudenters konstruksjon av eget fag i spenningsfeltet mellom medisin og humaniora Hopp til hovedinnhold

Sykepleie­studenters konstruksjon av eget fag i spennings­feltet mellom medisin og humaniora

« Sykepleierstudenters konstruksjoner av sykepleie. En analyse av kunnskapsgrunnlaget i norsk sykepleierutdanning»

Knutstad har gått gjennom 100 bacheloroppgaver innlevert av sykepleierstudenter i Oslo og Bergen, for blant annet å belyse kvaliteter, egenskaper og karaktertrekk ved sykepleiekunnskap, samt hvordan heterogenitet gjenspeiles i studentenes kunnskapsutviklingsprosess. I oppgavene fremkommer friksjoner mellom ulike perspektiver, særlig mellom humanistiske og medisinske perspektiver.

  • Doktorand: Unni Knutstad
  • Disputerte: 4. april 2016
  • Utgått fra: Universitetet i Aarhus, Danmark

0 Kommentarer

Annonse
Annonse