fbpx Pusteveiledning for pasienter med KOLS Hopp til hovedinnhold

Pusteveiledning for pasienter med KOLS

« Breathing Control in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Effects on and fluctuations in quality of life outcomes»

Tung pust er ofte en utfordring for pasienter med KOLS og medisinsk behandling er ikke alltid tilstrekkelig for å avhjelpe problemet. Sykepleier og forsker Christine Råheim Borge har sett på hva pusteveiledning, som blant annet inkluderer bruk av musikk, kan bidra med for denne pasientgruppen.

  • Doktorand: Christine Råheim Borge
  • Disputerte: 8. desember 2015
  • Utgått fra: Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

 

3 spørsmål til Borge

  1. Hva tilfører forskningen din av ny innsikt? – Denne studien viser at veiledning i sakte, dyp pusting ved hjelp av en maskin gir effekt gjennom mindre tung pust hos personer med moderat og alvorlig grad av KOLS. I tillegg kan det å lytte på musikk, sitte i ro og få veiledning på sakte, dyp pusting også hjelpe på KOLS-symptomer som tung pust, hoste og slim. I analyser av hvordan endring av ulike livskvalitetsmål varierte over tid, viste det seg at «velvære» kan være et viktig utkomstmål i fremtidig forskning.
  2. Hvilke metoder har du benyttet? – Dette er en dobbelblindet randomisert kontrollstudie, og det er den første pustekontrollstudien med en slik design. En slik studie gjør det mulig å undersøke effekt og endring over tid. 
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? – Sykepleiere og annet helsepersonell som jobber med personer med KOLS bør huske på at enkle tiltak, som å veilede på sakte og dyp pusting, kan gjøre pusten lettere. Disse tiltakene kan gjennomføres overalt. En maskin kan brukes som et hjelpemiddel på å øve hjemme når helsepersonell ikke er til stede.
  4.  

0 Kommentarer

Annonse
Annonse