Doktorgrad Pårørendesamarbeid ved Huntingtons sykdom

«Towards improved partnerships between health professionals and family caregivers in Huntington’s disease: a qualitative study»

Røthing har intervjuet voksne pårørende med omsorgsoppgaver i familier med Huntington’s sykdom, som er en arvelig og sjelden nevrologisk sykdom. Hun har sett på hvilke utfordringer de pårørende møter og hvordan samarbeid med helsepersonell kan avhjelpe.

  • Doktorand: Merete Røthing
  • Disputerte: 12. februar 2016
  • Utgått fra: Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen