fbpx Informasjonsutveksling ved utskriving fra sykehus Hopp til hovedinnhold

Doktorgrad Informasjonsutveksling ved utskriving fra sykehus

Dette er presentasjon av en doktoravhandling. Kontakt doktoranden for mer informasjon.

« Enveloped information practices. How patients and health care professionals perceive written communication used for information purposes after a hospital stay» 

Pasienter mottar i økende helsehjelp fra ulike aktører på ulike steder og nivå, så som sykehus og kommunehelsetjeneste, noe som igjen skaper behov for trygg og effektiv informasjonsutveksling. Torunn Wibe har i sin avhandling sett på pasientenes opplevelse av slik informasjonsutveksling mellom helsepersonell og pasient i forbindelse med utskriving fra sykehus.

  • Doktorand: Torunn Wibe
  • Disputerte: 26. november 2015
  • Utgått fra: Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

 

3 spørsmål til Wibe

  1. Hva tilfører forskningen din av ny innsikt? – Den viser at pasienter bruker både tilgang til journalen og online-kommunikasjon med helsepersonell som middel til å forsikre seg om at nødvendig informasjon for å følge opp behandling har blitt utvekslet mellom helsepersonell. Dette støtter en praksis med å tilby pasienter kopi av epikrise ved utskrivelse fra sykehus, samt elektronisk tilgang til journal og tilgang til elektronisk kommunikasjon med helsepersonell for dem som ønsker det. Selv om pasientene er forventet å få sitt behov for videre helsehjelp dekket i kommunehelsetjenesten etter et sykehusopphold, viser kompleksiteten i spørsmål som pasienter stiller i online-kommunikasjon med helsepersonell i sykehuset, at pasienter etter utskriving kan trenge kontakt med spesialister i sykehuset også.
  2. Hvilke metoder har du benyttet? – Jeg brukte en utforskende, beskrivende design og en kvalitativ tilnærming, fordi det gir mulighet til å undersøke menneskelige erfaringer og resonnering mer i dybden. Det ble gjort individuelle intervjuer med pasienter og helsepersonell. Dessuten ble innholdet i elektroniske meldinger fra pasienter og helsepersonells svar på disse meldingene undersøkt. Den analytiske prosessen ble guidet av «tolkende beskrivelse» (interpretive description) med bruk av kvalitativ innholdsanalyse, i den hensikt å skape innsikter som kan være av betydning for det kliniske feltet.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? – Forskningen kan være til nytte i klinisk praksis for dem som har å gjøre med utskrivning av pasienter fra sykehus, da den stiller spørsmål knyttet til den tradisjonelle praksis med at pasienter ikke automatisk får tilbud om kopi av den informasjon som utveksles om pasienten fra sykehus til kommunehelsetjeneste. Noen sykehus har kommet langt i å etablere som rutine at pasienter får tilbud om kopi av epikrise ved utskrivelse – eventuelt også elektronisk tilgang til egen journal – og for sykehusene som ikke har dette som rutine, kan studien gi gode argumenter for å endre praksis.

Skriv ny kommentar

Kommenter artikkel
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.