Doktorgrad Helseerfaringer hos eldre pakistanske kvinner i Norge

«Migrasjon og helse – En etnografisk studie av eldre pakistanske kvinner i det norske samfunnet»

Beate Lie Sverre har utforsket sammenhenger mellom eldre pakistanske kvinners erfaringer med migrasjon, livet som migranter i det norske samfunnet og deres helse. Hun har sett på kroppslige og mentale smerter knyttet til deres livssituasjon.

  • Doktorand: Beate Lie Sverre
  • Disputerer: 20. mai 2016
  • Utgått fra: Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo