fbpx Fysisk aktivitet under brystkreftbehandling Hopp til hovedinnhold

Fysisk aktivitet under brystkreftbehandling

« Exercise during breast cancer treatment. A study of physical and psychosocial outcomes and motivational challenges» 

Hvilken nytte har kvinner med brystkreft av å trene under cellegiftbehandling, hvor mye trening må til for å opprettholde fysisk kondisjon og hva må til for å motivere kvinnene til faktisk å gjennomføre det som anbefales?

  • Doktorand: Anne Marie Lunde Husebø
  • Disputerte: 15. desember 2015.
  • Utgått fra: Institutt for helsefag, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger

 

3 spørsmål til Husebø

  1. Hva tilfører forskningen din av ny innsikt? – Studien viser at et strukturert treningsprogram i tråd med anbefalinger om fysisk aktivitet (150 minutter per uke i moderat intensitet) for kvinner med brystkreft bidrar til at kvinnene opprettholder sitt aktivitetsnivå og fysiske kapasitet gjennom adjuvant cellegiftbehandling. Treningsaktiviteten synes derimot ikke tilstrekkelig for å redusere fatigue. Trening under cellegiftbehandling styrker trolig i størst grad kvinnenes psykologiske velvære, ved å normalisere hverdagen, og ved å gi kvinnene tro på egen innsats for bedret helse og overlevelse.
  2. Hvilke metoder har du benyttet? – Avhandlingen inneholdt tre delstudier med ulike metoder. Den første var en randomisert, kontrollert intervensjonsstudie der man undersøkte effekter av trening på fysiske og psykiske helseforhold hos kvinner med brystkreft som var under behandling med cellegift. I tillegg ble det brukt fokusgruppeintervju for å utforske kvinnenes opplevelser av å trene i behandlingsperioden, med vekt på barrierer og motivasjon for å trene, samt opplevd velvære fra treningsaktiviteter. En tredje studie benyttet en systematisk kunnskapsoppsummering av tidligere forskning som ga en oversikt over forhold som bidrar til at kreftpasienter følger opp treningsprogram.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? – Sykepleiere som bistår kvinner med brystkreft i behandlingen, bør systematisk informere kvinnene om betydningen av å være fysisk aktiv under denne behandlingen. De bør kartlegge tidligere treningsatferd og etterspørre pasientenes treningsaktiviteter. Resultatene viser og at for å kunne opprettholde anbefalt treningsnivå, har kvinner med brystkreft behov for hjelp fra sykepleiere til å håndtere plagsomme bivirkninger av behandlingen og til å balansere aktivitet med hvile.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse