Doktorgrad Egenbehandling og psykisk velvære ved diabetes 1

«Psychological well-being, diabetes’ impact on daily life, and glycaemic control in adults with type 1 diabetes»

Type 1 diabetes medfører store krav til egenbehandling, og i sin avhandling undersøkte Strandberg sammenhenger mellom psykisk helse og velvære, diabetesrelaterte emosjonelle problemer og blodsukkerverdier.

  • Doktorand: Ragnhild Bjarkøy Strandberg
  • Disputerte: 26. februar 2016
  • Utgått fra: Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen