Doktorgrad Diakoners kunnskapsdanning og omsorg

«Caring to know or knowing to care? Knowledge Creation and Care in Deacons’ Professional Practice in the Church of Norway»

Ved hjelp av en etnografisk casestudie av fem diakoner i Den norske kirke, ønsker Nygaard å bidra forståelse av hvordan diakonene utvikler sin profesjonelle kunnskap og omsorg.

  • Doktorand: Marianne Rodriguez Nygaard
  • Disputerte: 9. oktober 2015
  • Utgått fra: Det teologiske menighetsfakultetet, Oslo