fbpx Avføringsinkontinens, obstipasjon og bruk av avføringsmidler blant pasienter på sykehjem: Epidemiologi og utvikling av en implementeringsstrategi for kunnskapsbasert håndtering av avføringsinkontinens på sykehjem Hopp til hovedinnhold

Doktorgrad Avføringsinkontinens, obstipasjon og bruk av avføringsmidler blant pasienter på sykehjem: Epidemiologi og utvikling av en implementeringsstrategi for kunnskapsbasert håndtering av avføringsinkontinens på sykehjem

Dette er presentasjon av en doktoravhandling. Kontakt doktoranden for mer informasjon.

Bakgrunn: Mange pasienter på sykehjem har problemer med avføringsinkontinens og obstipasjon. De har også et høyt forbruk av avføringsmidler. Både avføringsinkontinens og obstipasjon kan oppleves svært plagsomt og fører ofte økt sykelighet og redusert livskvalitet.

Hensikt: Undersøke forekomst av og assosiasjoner til avføringsinkontinens, obstipasjon og bruk av avføringsmidler blant pasienter på sykehjem. I tillegg var hensikten å utvikle en implementeringsstrategi for kunnskapsbasert kartlegging og håndtering av avføringsinkontinens med mål om å oppnå reduksjon i forekomst.

Metode: To tverrsnittsstudier og en pilotstudie.

Resultat: Tverrsnittsstudiene inkluderte 261 pasienter. Forekomst av avføringsinkontinens var 42.1%. Avføringsinkontinens var assosiert med svikt i evne til å ivareta aktiviteter i dagliglivet (ADL), kognitiv svikt, urininkontinens og diare. Å delta i aktiviteter og skrøpelighet/ustabilt sykdomsbilde var beskyttende faktorer. Forekomst obstipasjon var 23.4 %, og 67.1 % av pasientene brukte avføringsmidler fast. Obstipasjon var assosiert med balanseproblemer, urininkontinens, Hypotyreose og Parkinsons sykdom. Bruk av avføringsmidler var assosiert med kommunikasjonsproblemer og antall andre medikamenter. Anti-demensmidler og å delta i aktiviteter var beskyttende faktorer.

Konklusjon: Avføringsinkontinens, obstipasjon og bruk av avføringsmidler er vanlig blant pasienter på sykehjem. Flernivåanalyse viste at det meste av den totale variansen kunne forklares med forskjeller mellom pasientene og ikke forskjeller mellom sykehjemsavdelingene. Grundig kartlegging med påfølgende individualisert pleie kan være en nøkkel i arbeidet med forebygging og behandling, og to forskjellige utdanningsprogram for ansatte ble utprøvd i en pilot. Erfaringene fra pilot var av vesentlig betydning for protokoll for en cluster-randomisert kontrollert studie for å evaluere effekt av et «multifaceted educational program» for ansatte på sykehjem.

 

  • Navn: Lene Elisabeth Blekken
  • Utgått fra: Institutt for samfunnsmedisin, Medisinsk fakultet, NTNU
  • Veiledere: Sigrid Nakrem, Anne G. Vinsnes, Kari Hanne Gjeilo, Siv Mørkved, Christine Norton
  • Disputerte: Fredag 3. juni 2016
  • Nåværende arbeidssted: Institutt for sykepleievitenskap, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, NTNU

Skriv ny kommentar

Kommenter artikkel
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.