fbpx Self-Management Programmes for Patients with Rheumatic Diseases. Exploring Expectations and Measuring Outcomes Hopp til hovedinnhold

Self-Management Programmes for Patients with Rheumatic Diseases. Exploring Expectations and Measuring Outcomes

Avhandlingen ser på forventninger og effekter av et lærings- og mestringsprogram for revmatikere.

Bakgrunn: En rekke studier viser at lærings- og mestringsprogram har varierende effekt hos revmatikere. Der programmene har effekt, forsvinner den ofte etter en tid. Undervisning og ulike programmer er en viktig del av behandlingen for denne pasientgruppen, hvor det er gjort få norske studier på effekt.

Hensikt: Hensikten med studien var å få mer kunnskap om deltakernes forventninger til et lærings- og mestringsprogram over en uke og om dette programmet hadde noen effekt.

Metode: Avhandlingen omfatter tre artikler hvor den første er dybdeintervju av 16 pasienters forventninger til et lærings- og mestringsprogram. Den andre artikkelen omhandler oversetting, validering og testing av spørreskjemaet Effective Musculoskeletal Consumer Scale (EC-17). Den tredje artikkelen er en randomisert kontrollert studie av effekt av lærings- og mestringsprogrammet hos pasienter med fibromyalgi.

Resultater: Studien viste at personer med leddgikt og fibromyalgi som skulle delta på en ukes lærings- og mestringsprogram for revmatikere, var motiverte og hadde store forventninger til oppholdet. De forventet at oppholdet skulle bli et vendepunkt for en bedre framtid, bidra til aksept av sykdommen, erfaringsutveksling og økt mestring gjennom kunnskap, holdninger og ferdigheter. Evalueringen viste en liten korttidseffekt på mestring (EC-17) hos pasienter med fibromyalgi. Det var ingen korttidseffekt på psykologisk stress, helsestatus eller mestringstro (self-efficacy) for smerte, funksjon eller andre symptomer.

Konklusjon: Avhandlingen konkluderer med at deltakerne har store forventninger til oppholdet men at evalueringen kun viser en mindre korttidseffekt på mestring. Basert på resultatene av doktorgradsarbeidet anbefales det at programmet justeres og at det gjennomføres en ny studie av effekt.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse