fbpx Selvmordstanker i alderdommen Hopp til hovedinnhold

Selvmordstanker i alderdommen

Eldre personer med alvorlig depresjon trenger hjelp til å komme ut av en vanskelig livssituasjon. 

Det er et presserende behov for mer kunnskap så vi kan forebygge selvmord hos deprimerte eldre personer. De sliter ofte med en emosjonell smerte som kan oppleves som uutholdelig.

Depresjon har gjentatte ganger vist seg å være en risikofaktor for selvmord, spesielt når det blir kombinert med en gjennomgripende følelse av håpløshet. Eldre personer med depresjon og suicidale tanker trenger tettere hjelp og oppfølging fra et tverrfaglig helseteam i kommunehelsetjenesten.

Målet med denne oppfølgingsstudien var å evaluere hvordan deprimerte eldre personer hadde opplevd selvmordstanker og forsøk på selvmord. Data ble samlet inn ved hjelp av individuelle dybdeintervjuer med ni informanter som bor i to ulike helsedistrikter i Norge. Deltakerne var to menn og sju kvinner som ble valgt ut fra en større gruppe personer med depresjoner og/eller bipolare lidelser. Et kriterium var at personen skulle hatt tanker om selvmord. Intervjuene ble gjennomført hjemme hos deltakerne, eller på kontoret til en av forskerne, og hadde en varighet på 60 til 120 minutter. Intervjuene ble tatt opp på lydbånd og transkribert. En hermeneutisk analyse ble utført gjennom flere faser for å finne mønstre og underliggende meninger i den transkriberte teksten, og alle forskerne var involvert i prosessen.

Studiens hovedfunn var at deltakerne opplevde sine selvmordstanker som å vandre rundt i en sirkel, og at livet ikke endret seg til det bedre. Følgende to undertemaer kom frem i analysen: Å være alene uten mening i livet og slite med å oppnå forsoning.

En viktig implikasjon fra denne studien er at ansatte i psykisk helsevern ser behovet for å utvikle en suicidal pasients evne til å forme og ta kontroll over eget liv. Helsevesenet må være forpliktet til å utarbeide planer og strategier som kan hjelpe suicidale eldre personer så de unngår den negative opplevelsen av meningsløshet.

Referanse

 Going around in a Cirkle: A Norwegian Study of Suicidal Experiences in Old Age. Nursing research and Practice. Volume 2014, Article ID 734635

Kommentar:

Ansatte i kommunehelsetjenesten har store utfordringer foran seg med å hjelpe eldre deprimerte pasienter fra selvmordstanker. Studien har samlet inn data fra en sårbar gruppe og viser hvilken vanskelig livssituasjon mange eldre pasienter med depresjon befinner seg i. Vi trenger mer kunnskap for å forebygge selvmord i denne pasientgruppen.

 

Oppsummert og kommentert av Marit Leegaard, redaktør i Sykepleien Forskning

 

0 Kommentarer

Annonse
Annonse