fbpx Bruk av sansehager og utemiljø på sykehjem Hopp til hovedinnhold

Bruk av sansehager og utemiljø på sykehjem

Ledere og ansatte ved norske sykehjem har svært positive oppfatninger om bruk av sansehager. 

Denne studien fant at både sansehager og utemiljøet generelt var i bruk året rundt, og aller mest av eldre pasienter med demens som vandrer alene.

Forskning har vist at sykehjemspasienter har lavere livskvalitet enn eldre pasienter som fortsatt kan bo hjemme, og utemiljøet kan spille en rolle for deres generelle livskvalitet. Flere studier rapporterer at naturopplevelser er gunstige for pasienter som lider av demens. Utviklingen av sansehager refererer til ideen om at hagen kan stimulere sansene; syn, hørsel, lukt og berøring. Engasjement og stimulering med naturopplevelser kan også redusere symptomer som vandring og uro hos pasienter med demenssykdommer.

Studien ble designet som en tverrsnittsundersøkelse, og data ble samlet inn med nettbaserte spørreskjemaer: ett for ledere og ett for andre ansatte ved norske sykehjem. Begge instrumentene kartla generell klinisk bruk av utemiljø ved sykehjem både med og uten sansehage. 

121 ledere av totalt 488 svarte på spørreskjema via e-post, og dette ga en svarprosent på 25 prosent. Svarprosent blant ansatte kunne ikke estimeres siden den var avhengig av at lederne distribuerte undersøkelsen videre, og disse svarene skulle samtidig være anonyme. Svarene ble analysert med deskriptiv statistikk.

62 prosent av sykehjemmene hadde sansehage, og halvparten av sykehjem uten hadde planer om å etablere en slik hage. Tilrettelagte sansehager får pasientene til å være ute og gir inspirasjon til ulike emner for kommunikasjon. De legger også til rette for privat samvær mellom demente pasienter og deres pårørende

For bedre klinisk bruk av sansehager og utemiljø generelt, anbefaler forskerne mer systematiske vurderinger av beboernes interesser og opplevelser når de oppholder seg utendørs. De anbefaler også utdanningsprogrammer for ledere og ansatte i bruk av utemiljø for eldre pasienter.

Referanse

Gonzalez MT og Kirkevold, M. Clinical Use of Sensory Gardens and Outdoor Environments in Norwegian Nursing Homes: A Cross-Sectional E-mail Survey. Issues in Mental Health Nursing, 2015:36:35–43 DOI: 10.3109/01612840.2014.932872

Kommentar:

Studien viser hvor viktig det er for eldre pasienter med demens å kunne vandre i en tilrettelagt hage som gir positive naturopplevelser. Ansatte ved norske sykehjem er svært positive til bruk av utemiljø og de som ikke har sansehage ønsker å få det etablert. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse