fbpx Probiotika forebygger alvorlig tarmbetennelse hos premature barn Hopp til hovedinnhold

Probiotika forebygger alvorlig tarmbetennelse hos premature barn

Probiotika forebygger alvorlig betennelse i mage-tarm-kanalen hos premature barn. Bruk øker trolig overlevelsen og korter ned sykehusoppholdet. 

Dette viser en nylig oppdatert systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet 2014. Probiotika finnes i meieriprodukter som yoghurt og surmelk eller som kosttilskudd. De viktigste bakteriestammene man finner i probiotika er Lactobacillus og Bifidobacterium. Dette er bakterier som finnes naturlig i tarmen, og som antas å ha en helsebringende effekt ved å forsvare mot skadelige bakterier og ved å delta i fordøyelsesprosesser.

Nekrotiserende enterokolitt er en av de hyppigste betennelsestilstander i mage-tarm-kanalen hos premature barn, særlig hos de med lav fødselsvekt. Nekrotiserende enterokolitt opptrer vanligvis to til tre uker etter fødsel og er en alvorlig og akutt tilstand forbundet med økt sykelighet og dødelighet. Celledød som en følge av dårlig blodsirkulasjon og dermed redusert oksygentilførsel og betennelse i tarmen, fører til at tarmvevet dør. Hos hvert tredje barn med nekrotiserende enterokolitt blir tarmen så skadet at det går hull på den, og tilstanden blir livstruende.

Forekomsten av nekrotiserende enterokolitt varierer mellom land, men det antas at forekomsten blant premature barn er 1–5 prosent. I Norge er forekomsten 4 prosent blant premature med ekstremt lav fødselsvekt, under 1000 g, mens det i en amerikansk studie har blitt observert så høy forekomst som opp mot 10 prosent.

Den nøyaktige årsaken til nekrotiserende enterokolitt er ikke klarlagt, men man antar at forhold som kan spille inn er at premature barn har dårlig utviklet tarmkanal i form av dårlig bevegelighet i tarmsystemet, dårlig fordøyelsesevne, dårlig regulering av blodgjennomstrømming og dårlig infeksjonsresistens. Disse barna har derfor ofte dårlig blodsirkulasjon og økt fare for infeksjon i mage og i tarmkanal. Nekrotiserende enterokolitt opptrer hyppigere hos premature barn som får morsmelkerstatning enn hos dem som får morsmelk.

Hva sier forskningen?

Den systematiske oversikten oppsummerer funn fra 24 studier med til sammen 5873 barn som har undersøkt den forebyggende effekten av probiotika for nekrotiserende enterokolitt hos premature barn. Probiotika, som i de fleste tilfeller ble gitt i forbindelse med mating, ble sammenliknet med placebo eller ingen probiotika i forbindelse med mating.

Resultatene viser at probiotika sammenliknet med placebo eller ingen probiotika:

  • forebygger alvorlig nekrotiserende enterokolitt hos premature barn
  • trolig øker overlevelse hos premature barn
  • har usikker effekt på blodforgiftning da spennvidden for tiltakets effekt viser at probiotika i beste fall gir en 20 prosent nedgang og i verste fall gir en 3 prosent økning i antall tilfeller av blodforgiftning
  • trolig reduserer antall dager på sykehus

Hva er denne informasjonen basert på?

Forskere i Cochrane-samarbeidet har oppdatert en systematisk oversikt over studier som har undersøkt probiotika som forebyggende behandling av nekrotiserende enterokolitt hos premature barn. Forskerne gjorde systematiske søk i flere forskningsdatabaser og fant 24 studier som de inkluderte i oversikten. Studiene hadde til sammen med 5873 premature barn.

I studiene ble probiotika sammenliknet med placebo eller ingen probiotika. De fleste premature barna fikk probiotika eller placebo i forbindelse med mating med morsmelk og/eller vanlig- eller prematurmorsmelkerstatning. I de inkluderte studiene var det variasjon med tanke på når den forebyggende probiotikabehandlingen ble igangsatt og varigheten, samt innholdet og doseringen av denne. I de fleste studiene var probiotika gitt til premature barn med lav fødselsvekt, under 1500 gram, men konklusjonene kan likevel ikke trekkes for premature barn med ekstremt lav fødselsvekt, under 1000 gram. Bivirkninger av eller intoleranse for probiotika er ikke rapportert som et eget utfall i oversikten da forfatterne skriver at probiotika var beskrevet som sikkert og veltolerert i de inkluderte studiene.  

Forfatterne av Cochrane-oversikten konkluderer med at forskningsgrunnlaget støtter en endring i praksis for forebyggende behandling av nekrotiserende enterokolitt hos premature barn.

 

Referanser

AlFaleh K, Anabrees J. Probiotics for prevention of necrotizing enterocolitis in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 4. Art. No.: CD005496. DOI: 10.1002/14651858.CD005496.pub4.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse