fbpx Bedre med to lag hansker Hopp til hovedinnhold

Bedre med to lag hansker

Helsepersonell som bruker to lag hansker har redusert risiko for perforert hanske sammenliknet med dem som kun bruker ett lag med hansker. Slik konkluderer forfatterne i en nylig oppdatert systematisk oversikt.  

For å redusere risikoen for smitte bruker helsepersonell hansker. Det er mest vanlig å bruke hansker når det utføres kirurgiske inngrep og når helsepersonell bruker nåler. Selv om det brukes hansker, risikerer man å bli eksponert for smitte ved at det oppstår perforering, altså ett eller flere hull eller revner i hansken. Det har derfor vært diskutert om man bør bruke ett eller flere lag med hansker og om det muligens er noen hansker som er sikrere enn andre. Eksempler på slike spesialhansker er tykkere gummihansker eller hansker som er laget av spesialmateriale som tøy- eller stål.

 

Hva sier forskningen?

Forfatterne som står bak denne systematiske oversikten vurderte 46 ulike sammenlikninger som alle så på effekten av ett eller flere lag hansker eller spesialhansker sammenliknet med vanlige hansker. Forfatterne inkluderte 34 randomiserte kontrollerte studier og fant blant annet:

  • Bruk av to lag hansker er mer effektivt enn ett par hansker for å unngå perforering i hansken
  • Bruk av to lag hansker er mer effektivt enn ett par hansker for å redusere antall som får blod på huden
  • Bruk av tre lag med hansker kan være mer effektivt enn to lag med hansker for å unngå perforering i hansken, men det var kun én studie og resultatet er usikkert
  • Bruk av spesialhanske over vanlig hanske er mer effektivt enn to lag med vanlige hansker for å unngå perforering i hansken
  • Bruk av spesialhanske mellom to vanlige hansker er mer effektivt enn to lag med vanlige hansker for å unngå perforering i hansken
  • Det var ingen forskjell i effekt på tykkere hansker sammenliknet med tynnere hansker
  • Det er ingenting som tyder på at et ekstra lag med hansker reduserer følsomhet i fingrene hos helsepersonell som utfører kirurgiske inngrep, men dette funnet er basert på én studie

 

Hva er denne informasjonen basert på?

Forskerne i Cochrane-samarbeidet har oppdatert en systematisk oversikt over randomiserte kontrollerte studier som har undersøkt effekten av bruk av hansker hos helsepersonell for å redusere risiko for perforering og kontaktsmitte. Forskerne gjorde systematiske søk i flere databaser. De fant 34 randomiserte kontrollert studier med til sammen 6890 deltakere. Helsepersonalet som deltok i studiene var stort sett kirurger og sykepleiere, men også enkelte assistenter og studenter deltok. Studiene var utført i England, Frankrike, Finland, Danmark, Spania, Amerika, Australia, Indonesia,

Thailand, Taiwan, India og Oman. Studiene foregikk i primærhelsetjenesten og spesialisthelse-tjenesten innenfor blant annet gynekologiske og ortopediske fagområder. Helsepersonalet som deltok utførte ulike kirurgiske inngrep, både korttidsinngrep, langtidsoperasjoner, akutte og planlagte inngrep. Studiene hadde overordnet høy risiko for systematiske skjevheter (bias). En viktig begrensning i studiene var i hovedsak relatert til mangel på blinding av utfallsmåler.  

 

Referanser

Mischke C, Verbeek JH, Saarto A, Lavoie MC, PahwaM, Ijaz S. Gloves, extra gloves or special types of gloves for preventing percutaneous exposure injuries in healthcare personnel. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD009573. DOI: 10.1002/14651858.CD009573.pub2.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse