fbpx Kunnskap om og forståelse for helseaktiva i et sykepleieperspektiv Hopp til hovedinnhold

Kunnskap om og forståelse for helseaktiva i et sykepleieperspektiv

Sammenfatning av funn fra forskjellige perspektiv.

Bakgrunn: Personlige ressurser er sentralt for helse og velvære, og sentralt i helsepolitiske mål. Pasientens ressurser undervurderes og man mangler kunnskap og ferdigheter til å identifisere og støtte dem. Helseaktiva (health assets) er brukt synonymt med ressurser og trenger en avklaring og videreutvikling.

Hensikt: Å utforske og sammenfatte kunnskap om helseaktiva fra flere perspektiver.

 

Metode: Kvalitativt, utforskende og beskrivende design med fem delstudier basert på:

  • Systematisk litteraturoppsummering og begrepsanalyse
  • Fokusgruppeintervju med sykepleiere og pasienter
  • Analyse av sykepleieres dokumentasjon av kreftpasienters helseaktiva
  • Evaluering av sykepleieterminologien ICNP

 

Resultat: Helseaktiva innebærer styrker og potensialer, interne og eksterne, som kan mobilisere pasienten til delaktighet, kontroll og engasjement, og ivaretakelse av positiv helse og velvære. Interne helseaktiva består av vilje-, motivasjons-, emosjonell-, kognitiv -, relasjons-, beskyttelses- og fysisk styrke. Eksterne helseaktiva for eksempel familie og medpasienter påvirker disse. Helseaktiva mobiliserer handling, engasjement og endring, og gir personen en autonom posisjon i kontroll over seg selv, familien eller situasjonen. Avhandlingen viser at pasientene hadde et stort repertoar av styrker, men helsepersonell utnyttet dem ikke. Pasientene ønsket en mer aktiv rolle og å bli sett som et menneske med ressurser. Sykepleiernes erfaringer og dokumentasjon av pasienters helseaktiva var sammenfallende med og supplerte pasientenes beskrivelser. ICNP klassifikasjonen inneholdt mange termer som korresponderte med helseaktiva-begrepet og potensial for fullstendig støtte.

 

Konklusjon: Kunnskap om helseaktiva kan i større grad struktureres og utnyttes i praksis. Klinisk og elektronisk støtte for helseaktiva er nødvendig for å hjelpe pasienter å bli bevisst sine helseaktiva, mobilisere egenkraft og oppleve kontroll – å bli aktive bidragsytere til egen helse og velvære.

 

0 Kommentarer

Annonse
Annonse