fbpx Tiltak ved sengevæting hos barn Hopp til hovedinnhold

Tiltak ved sengevæting hos barn

Enkle atferdstiltak kan virke bedre enn ingen tiltak, men de er ikke like effektive som alarmmadrasser eller medikamenter.

Atferdstiltak kan være førstevalget for foreldre ettersom de er enklere, mindre omstendelige og ikke har like mange bivirkninger. Slik konkluderer forfatterne av en nylig publisert systematisk oversikt.

Sengevæting (nattlig enurese) er periodevis ufrivillig urinering om natten, uten påviselig fysisk årsak eller sykdom, hos barn i en alder der man vanligvis forventes at de holder seg tørre. Sengevæting er vanlig blant barn, men estimering av prevalens er vanskelig fordi det er variasjon i diagnosekriterier som brukes. Ofte siterte prevalenstall er 15 prosent til 20 prosent av fem-åringer, 7 prosent av sjuåringer, 5 prosent av tiåringer og 2 prosent til 3 prosent av tenåringer. Sengevæting kan skyldes at barnet ikke våkner som respons på full urinblære, eller høy produksjon av urin om natten eller en kombinasjon av flere faktorer.

Enkle atferdstiltak er ofte de første intervensjonene foreldre eller andre omsorgspersoner prøver hjemme uten særlig involvering av helsepersonell. Det er viktig å identifisere effektive tiltak fordi god vellykket behandling av sengevæting kan bedre helse, selvfølelse og livskvalitet. 

 

Hva sier forskningen?

Denne systematiske oversikten er begrenset til studier med enkle atferdstiltak som kan brukes for barn uten veldig store anstrengelser. Disse tiltakene kan være væskerestriksjoner, løfting, vekking, belønningssystemer og blæretrening. Andre tiltak ble vurdert dersom de i studiene ble sammenliknet med enkle atferdstiltak.

Forfatterne inkluderte 16 studier og fant at:

Enkle atferdstiltak som å belønne tørre netter, løfting og vekking om natten og blæretrening var mer effektivt enn ingen tiltak

Sammenliknet med andre effektive tiltak som alarmmadrass og medikamenter var enkle atferdstiltak mindre effektive

Det var ingen av de enkle atferdstiltakene som viste seg å være mer effektive enn de andre

På den andre siden hadde enkle atferdstiltak få bivirkninger

Enkle atferdstiltak kan være førstevalget før man eventuelt tar i bruk alarmmadrasser eller medikamenter.

Det ble rapportert bivirkninger som førte til frafall i studiene. Det kunne skyldes at tiltakene var for krevende for barnet eller familiene, følelsesmessige problemer eller at tiltakene ikke virket. Det ble også rapportert en del bivirkninger ved medikamenter i kontrollgruppene.

Funnene i denne oversikten bør tolkes med forsiktighet fordi studiene den baserer seg på var små og stort sett av mangelfull metodisk kvalitet. Like fullt kan belønning, blæretrening og vekking prøves på barn som rammes av sengevæting, noe som er svært vanlig i barnealder. Tiltakene er trygge og de er bedre enn ikke å gjøre noe. Likevel, de involverer foreldre i høy grad noe som til tider kan være stressende. Den viktigste fordelen kan være at de fremmer en positiv holdning til tørre netter i stedet for skyld og skam ved våte netter.

 

Hva er denne informasjonen basert på?

Forskerne i Cochrane-samarbeidet har oppdatert en oversikt over randomiserte studier som har undersøkt effekten av enkle tiltak for barn med sengevæting. Forskerne gjorde systematiske søk i flere databaser, og fant 16 studier med til sammen 1643 barn. De fleste enkle atferdstiltakene var bare prøvd ut i enkeltvise små studier. Studiene var publisert i tidsrommet 1969 til 2009. Noen kombinerte to enkle tiltak; vekking og belønning eller enkle tiltak med placebo; vekking og placebo; vekking, belønning og placebo. To studier kombinerte blæretrening med enuresisalarm eller blærevolum-alarm og sammenliknet med bare enuresisalarm. Studiene hadde høy eller moderat risiko for skjevheter (bias) og derfor mangelfull metodisk kvalitet.

 

 

Kilde

Caldwell PHY, Nankivell G, Sureshkumar P. Simple behavioural interventions for nocturnal enuresis in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD003637. DOI: 10.1002/14651858.CD003637.pub3.

 

 

0 Kommentarer

Annonse
Annonse