fbpx Ensomhet og dødelighet hos sykehjemspasienter Hopp til hovedinnhold

Forskningsnytt: Ensomhet og dødelighet hos sykehjemspasienter

Pasienter på sykehjem som rapporterte høyere emosjonell ensomhet hadde høyere dødelighet i en femårsperiode enn dem som var mindre ensomme.

Dette går fram av en studie som undersøkte sammenhengen mellom grader av ulike former for ensomhet blant sykehjemspasienter og dødelighet fem år senere. Blant 2042 langtids sykehjemsbeboere ved 30 sykehjem i Bergen, ble de 252 som hadde god kognitiv funksjon tilsvarende en skåre på 0,5 på Clinical dementia rating scale, invitert til å delta. Ved første datainnsamlingstidspunkt i 2004/2005 ble informasjon om deltakerne samlet inn ved hjelp av intervjuer etter standardiserte spørreskjemaer. I tillegg til sosiodemografiske data, ble det samlet inn data om mulig kreftdiagnose, samsykdommer, depresjon og ensomhet. Beboernes ensomhet ble kartlagt ved hjelp av den reviderte versjonen av Social provisions scale. Instrumentet består av 16 spørsmål som representerer fire dimensjoner: følelsesmessig ensomhet, sosial integrasjon, ivaretakelse og bekreftelse. Etter fem år ble data om dødsfall samlet inn fra Dødsårsaksregisteret.

Blant de 227 beboerne som valgte å delta i studien, hadde 60 (26 prosent) en kreftdiagnose. Trettini (65 prosent) var kvinner blant dem med kreft, mens 125 (75 prosent) var kvinner i resten av utvalget.

Forskerne fant at høyere alder, høyere utdanning og flere samsykdommer var assosiert med høyere dødelighet i løpet av de fem årene studien varte. Ved å inkludere følelsesmessig ensomhet i analysemodellen fant de at også høyere følelsesmessig ensomhet var assosiert med økt dødelighet i samme periode.

 

Referanse:

Drageset J, Eide GE, Kirkevold M, Ranhoff AH. Emotional loneliness is associated with mortality among mentally intact nursing home residents with and without cancer: a five-year follow-up study. J Clin Nurs 2012. Doi: 10.1111/j.1365-2702.2012.04209.x

 

Kommentar:

Sammenhengen mellom ensomhet og dødelighet gir grunn til videre undersøkelser om grad av følelsesmessig ensomhet kan predikere økt dødelighet. Hvis dette er tilfelle, vil det være spesielt viktig å iverksette tiltak som forebygger ensomhet og bidra til å etablere nettverk rundt beboerne som kan redusere ensomhet blant sykehjemsbeboerne.