fbpx Støtte til livsstilsendringer hos pasienter som utredes for koronar hjertesykdom (CAD). Hopp til hovedinnhold

En radomisert kontrollert studie: Støtte til livsstilsendringer hos pasienter som utredes for koronar hjertesykdom (CAD).

Dette er presentasjon av en doktoravhandling. Kontakt doktoranden for mer informasjon.

Etterlevelse av livsstilsendringer blant pasienter md CAD er lav.

Bakgrunn:

Ingen behandling kurerer koronar hjertesykdom (CAD), en sykdom sterkt forbundet med livsstil som røyking, overvekt, lite fysisk aktivitet. Livsstilsendring reduserer risikofaktorer, imidlertid er etterlevelse av livsstilsendringer lav. Vi trenger utprøving av nye tilnærminger for å redusere risiko for CAD hos utsatte grupper.

 

Hensikt:

Teste virkningene av et beslutningsverktøy for livsstilsendringer (DA) med og uten et individualisert, skreddersydd rådgivningsprogram (RÅD) for pasienter som utredes for CAD.

 

Metode:

Prospektiv, tre grupper randomisert, kontrollert studie med fire repeterte målinger over seks måneder. 363 pasienter ble randomisert til: DA-gruppe som fikk DA med hjem; DA+RÅD gruppe som fikk DA og avtale om hjemmebesøk med individuell rådgivning av sykepleier; samt en kontrollgruppe. Utfallsmål var helse og helserelatert livskvalitet og etterlevelse av atferd som reduserer risiko.

 

Resultat:

Pasienter som fikk både DA+RÅD hadde signifikant lavere BMI (p=0,016), bedre generell helse (p=0,05), vitalitet (p=0,02), hadde færre problemer i arbeids- og dagliglivets roller på grunn av fysisk helse (p=0,02) og følelsesmessige problemer (p=0,02), og mindre begrensninger i livskvalitet (p=0,006) enn kontrollgruppen hadde etter seks måneder. DA+RÅD gruppen hadde større nedgang i opplevde hindringer til å forandre livsstil (p=0,02) enn kontrollgruppen etter to måneder. DA alene ga ingen effekt. Vi fant ingen signifikante gruppeforskjeller i etterlevelse av atferd som reduserer risikofaktorer.

 

Konklusjon:

DA sammen med RÅD viste noen positive effekter, mens DA alene viste ingen forskjell i virkning. Vi vet ikke om RÅD alene hadde gitt forskjeller, men det kan se ut som individualisert, skreddersydd rådgivingsprogram er en viktig komponent i intervensjoner for å redusere risiko for koronar hjertesykdom.

Skriv ny kommentar

Kommenter artikkel
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.