fbpx Aromaterapi mot postoperativ kvalme Hopp til hovedinnhold

Aromaterapi mot postoperativ kvalme

Resultatene fra en ny Cochrane-oversikt viser at aromaterapi i form av «isopropyl alkohol» er effektiv mot postoperativ kvalme sammenliknet med placebo.

Men den virker ikke bedre enn vanlige kvalmestillende medisiner. Det er uklart om peppermynteolje er effektivt mot kvalme.

 

Aromaterapi

Postoperativ kvalme og oppkast er et vanlig og ubehagelig fenomen. Det er en av de vanligste bivirkninger etter operasjon og alle typer anestesi, og har en forekomst på 20 til 30 prosent. Vanlig behandling er ikke alltid effektiv for pasienter og aromaterapi kan kanskje være et supplement eller alternativ. Aromaterapi kan ha effekt på annen type kvalme. Det er særlig ingefær, fennikel og peppermynte (i form av massasje, kompress eller inhalasjon) som brukes mot kvalme. Postoperativt tilbys aromaterapi i form av inhalasjon av dampen fra essensielle oljer. I foreliggende studier ble effekten av «isopropyl alkohol» og peppermynteolje vurdert. 

 

Hva sier forskningen?

Forfatterne inkluderte ni studier som vurderte bruken av aromaterapi sammenliknet med placebo og fant følgende resultater:

 

  • Inhalasjon av «isopropyl alkohol» reduserte behovet for andre kvalmereduserende medikamenter
  • Det er ikke nok data tilgjengelig om effekten av peppermynteolje
  • Ingen studier rapporterte data om eventuelle bivirkninger
  • Pasientene var like fornøyde med aromaterapi som medikamentell behandling

 

Hva er denne informasjonen basert på?

Forskerne i Cochrane-samarbeidet har laget en ny oversikt over randomiserte studier som har undersøkt effekten av aromaterapi på alvorlighetsgrad og varighet av postoperativ kvalme og oppkast. De ønsket også å undersøke om aromaterapi er trygt å bruke sammenliknet med standard medikamentell behandling. Forskerne gjorde systematiske søk i flere databaser, og fant ni studier med til sammen 402 pasienter, 91 barn og 311 voksne. De ni studiene ble publisert mellom 1997 og 2009 og var gjennomført i USA, Iran og England. Studiene hadde stort sett mangelfull metodisk kvalitet. De ni studiene målte effekten av inhalasjon av to typer aromaterapi («isopropyl alkohol» og peppermynteolje) brukt mot postoperativ kvalme, og ingen viste bedre effekt enn standard medikamentell behandling. Isopropyl var likevel mer effektivt enn placebo.

 

Kilde

Hines S, Steels E, Chang A, Gibbons K. Aromatherapy for treatment of postoperative nausea and vomiting. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 4.

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse