fbpx Helserelatert livskvalitet blant barn og unge Hopp til hovedinnhold

Helserelatert livskvalitet blant barn og unge

Stadig flere barn og ungdom rapporterer om psykososiale problemer som kan ha negativ påvirkning på livskvaliteten.

Bakgrunn:

Kunnskap om barns livskvalitet er av særlig interesse i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Forskning på helserelatert livskvalitet (HRQOL) kan gi verdifull informasjon om hvordan barn har det, gi bedre forståelse av barns behov, og identifisere utsatte grupper. Stadig flere barn og ungdom rapporterer om psykososiale problemer som kan ha negativ påvirkning på livskvaliteten, slik som smerter, et negativt kroppsbilde, overvekt og mobbing. 

 

Hensikt:

 Å bidra til økt kunnskap om HRQOL og helse hos barn og ungdom ved å studere HRQOL og forklaringsvariabler for HRQOL i et utvalg barn og ungdom i aldersgruppen 8–18 år. Samt å studere barns opplevelse av smerter, og foreldres vurdering av barnas smerter.

 

Metode:

Tverrsnittstudie. En spørreundersøkelse ble gjennomført på 20 barne-, ungdoms- og videregående skoler i østlandsområdet. Et utvalg av 1238 barn og ungdom samt 835 foreldre deltok.

 

Resultat:

Barn og ungdom i aldersgruppen 16–18 år rapporterer om lavere HRQOL enn de yngre barna. Jentene rapporterer i gjennomsnitt lavere HRQOL enn gutter. Det er en sammenheng mellom lav HRQOL og det å oppleve smerte, bli mobbet og ha et negativt kroppsbilde. Kroppsbilde har størst betydning for variasjon i livskvaliteten. Resultatene viste ingen sammenheng mellom BMI og HRQOL. Mange barn rapporterer om smerte; sju av ti jenter i aldersgruppen 16–18 har hatt smerter de siste tre månedene.

 

Konklusjon:

Flere faktorer har betydning for barn og unges livskvalitet. Kroppsbilde er en viktig forklaringsvariabel for HRQOL hos barn, og alderen 16–18 år er en sårbar fase, særlig for jenter. Mange barn og ungdom har smerter, og smerter er et sentralt helseproblem i denne aldersgruppen. Smerter påvirker dagliglivet og fører til skolefravær, søvnproblemer og fravær fra aktiviteter. Videre er det sammenheng mellom smerter og lav HRQOL. Foreldre er i liten grad klar over barnas smerter.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse