fbpx Gir færre fødselsrifter Hopp til hovedinnhold

Gir færre fødselsrifter

Resultatene fra en ny Cochrane-oversikt viser at varme kompresser eller massasje på perineum ved normale fødsler trolig gir færre alvorlige fødselsrifter.

Under en fødsel oppstår det ofte rifter i hud og slimhinne rundt eller mellom skjede- og endetarmsåpningen (perineum). Det er fire grader av fødselsrifter:

Grad I: Overflatisk skade av hud i perineum eller skjedens slimhinne.

Grad II: Dyp perinealskade med skade på muskulatur i perineum. Et klipp, episiotomi, regnes også som grad II.

Grad III: Skade av perineum der lukkemuskulaturen rundt endetarmsåpningen er helt eller delvis avrevet.

Grad IV: Større skade av perineum der slimhinnen i endetarmen er ødelagt.

 

Mindre fødselsrifter (grad I og II) er oftest uproblematiske. Kvinner med alvorlige fødselsrifter (grad III og IV), kan få vedvarende plager og skader. Smerter, urinal og fekal inkontinens, psykiske og sosiale problemer kan oppstå som følge av skaden. Kvinnens omsorg ovenfor barnet og hennes evne til å utføre dagligdagse omsorgsrutiner som morsrollen krever kan også påvirkes. Det er derfor viktig å forebygge alvorlige fødselsrifter.

Hva sier forskningen?

Forfatterne fant åtte studier som vurderte effekter av ulike tiltak gitt til fødende kvinner for å begrense perineale skader etter fødsel:

Varme kompresser eller massasje gir trolig færre tredjegrads eller fjerdegrads fødselsrifter sammenliknet med kontroll.

Massasje gir trolig færre episiotomier sammenliknet med kontroll.

Varme kompresser eller Ritgens manøver gir muligens liten eller ingen forskjell i antall episiotomier («klipping» for å utvide skjedeinngangen) sammenliknet med kontroll.

«Hands off» gir muligens litt færre episiotomier sammenliknet med «hands on».

Det er usikkert om «hands off» eller Ritgens manøver har noen effekt på tredjegrads eller fjerdegrads fødselsrifter sammenliknet med henholdsvis «hands on» eller standard behandling.

 

Hva er denne informasjonen basert på?

Forskerne i Cochrane-samarbeidet har laget en ny oversikt over randomiserte studier som har undersøkt effekten av ulike tiltak gitt under andre fase av fødselen for å forebygge skader i perineum. Forskerne gjorde systematiske søk i flere databaser, og fant åtte randomiserte studier med til sammen 11651 kvinner som de inkluderte i oversikten. Studiene var gjennomført i USA, Brasil, Australia, Sverige, Østerrike og Storbritannia. Kvinnene som deltok i studiene var førstegangsfødende eller hadde født tidligere. De var forventet å ha en vaginal fødsel, hvor hodet til barnet lå ned ved termin og uten medisinske komplikasjoner. De inkluderte studiene hadde betydelig klinisk heterogenitet. Forsøkene ble gjort med ulike teknikker. Uttrykk som «hands on» og «hands off» hadde ulik betydning i ulike studier i tillegg til at selve teknikkene ikke alltid var godt beskrevet. «Hands off» kan bety alt fra ingen hender på perineum til hode kroner frem, til ingen hender på perineum eller barnets hode før hodet er ute, men også ingen hjelp med å få skuldrene til barnet ut.

 

 

Kilde

Aasheim V, Nilsen ABVika, Lukasse M, Reinar LM. Perineal techniques during the second stage of labour for reducing perineal trauma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD006672. DOI: 10.1002/14651858.CD006672.

 

Skrevet av Marita Sporstøl Fønhus, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse