fbpx Forebygging av urinveisinfeksjoner i sykehjem Hopp til hovedinnhold

Forebygging av urinveisinfeksjoner i sykehjem

Bruken av midler for å forebygge urinveisinfeksjon hos sykehjemsbeboere i Norge samsvarte ikke med nasjonale retningslinjer og var ikke evidensbasert.

Slik konkluderer forskerne som har studert denne praksisen i norske sykehjem. Urinveisinfeksjon (UVI) er den hyppigste forekommende infeksjonen i sykehjem. Dette var bakgrunnen for å kartlegge hvilke forebyggende midler som brukes i norske sykehjem for å forebygge UVI. Forskerne gjennomførte en endags punktprevalensundersøkelse ved sykehjem i Midt- og Nord-Norge i april og mai 2006. Elleve farmasøyter samlet inn data om hvilke typer og mengde midler pasientene fikk, samt beboernes alder og kjønn, og karakteristika om sykehjemmet. Utvalget i studien besto av 1473 beboere ved 44 sykehjem. Sykehjemmene hadde i gjennomsnitt 33 beboere. Nitten prosent av beboerne bodde på egne demensavdelinger, 43 prosent på langtids somatisk avdeling og resten på ikke diagnosespesifikke avdelinger. Over halvparten av sykehjemmene (59 prosent) hadde kun enerom. Blant beboerne i utvalget brukte 18 prosent (269 beboere) kun ett forebyggende middel. Andelen som brukte forebyggende midler på de sykehjemmene varierte fra 0 til 50 prosent. Denne andelen utgjorde i gjennomsnitt 15 prosent på demensavdelingene og 19 prosent på de somatiske langtidsavdelingene. Blant beboere som tok forebyggende midler, brukte 74 prosent kun ett middel, mens 26 prosent brukte fra to til fire. Hos dem som brukte forebyggende midler var Methenamine det hyppigste brukte middelet (48 prosent av dem som brukte forebyggende behandling), etterfulgt av C-vitamin (32 prosent), østrogen (30 prosent), tranebærjuice/kapsler (10 prosent), Trimetoprim (5 prosent) og Nitrofurantion (4 prosent). Ifølge forskerne i studien er Trimentopri, Nitrofurantion og vaginalt østrogen de anbefalte midlene, men disse ble i liten grad brukt ved sykehjemmene som ble studert.

 

 

Referanse

Bergman J, Schjott J, Blix HS. Prevention of urinary tract infections in nursing homes: lack of evidence-based prescription? BMC Geriatr 2011;11:69.

 

Presentert og kommentert av Anners Lerdal, redaktør i Sykepleien Forskning og senioerforsker ved Lovisenberg diakonale sykehus og OUS.

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse