fbpx Tiltak for å øke fysisk aktivitet i befolkningen Hopp til hovedinnhold

Tiltak for å øke fysisk aktivitet i befolkningen

Mangfoldige strategier brukes rundt om i verden for å øke den fysiske formen i befolkningen.

Men om disse tiltakene faktisk fører fram og gir bedringer på befolkningsnivå er usikkert. Inaktivitet disponerer for dårligere helse. Regelmessig fysisk aktivitet kan redusere risikoen for kronisk sykdom og øke personlig helse og velvære. Mangel på fysisk aktivitet er vanlig og det er et økende helseproblem. Inaktivitet skyldes ikke bare personlig motivasjon. Myndigheter i mange land prøver derfor å takle denne komplekse utfordringen ved hjelp av informasjons-, adferds- og miljøtiltak eller programmer. Aktuelle tiltak kan for eksempel være kampanjer i massemedia, reklame, informasjonsbrosjyrer, internettsider, lokalbaserte tiltak, personlig rådgiving, tiltak på arbeidsplasser og tilrettelegging av infrastrukturer for fysisk aktivitet som gang- og sykkelveier. Hensikten med denne nye systematiske oversikten var å evaluere effekten av lokalbaserte sammensatte strategier for fysisk aktivitet.

 

Hva sier forskningen?  

Eksempler på tiltak som ble inkludert i denne oversikten er «10 000 skritt per dag», bruke websider for å sette personlige mål, pedometer, loggbøker, rådgiving, lokale treningsgrupper og tiltak rettet mot særlig inaktive grupper. Ingen av studiene viste tydelig at lokalbaserte sammensatte strategier fører til økt fysisk aktivitet hos lokalbefolkningen. Noen studier viste noe positiv effekt, men oppsummert kan det ikke trekkes noen klare konklusjoner. Forskerne klarte ikke å finne ut hvilke komponenter i programmene som var mer virksomme enn andre. Det trengs flere godt utformete og robuste studier. Disse studiene bør fokusere på kvaliteten av hvordan og hvor ofte man måler fysisk aktivitet og hvordan man velger tiltaks- og kontrollgrupper.

 

Hva er denne informasjonen basert på?

Et forskerteam fant 25 studier hvor man brukte flerkomponente, lokalbaserte tiltak for å fremme fysisk aktivitet. De aller fleste studiene var kontrollerte før- og etter-studier. De var utført i USA (9), Australia (2), Europa (8) og lavinntektsland (6). To norske studier ble inkludert (Finnmark 2003, Romsås 2006). Studier inkludert i oversikten skulle måle fysisk aktivitet i studiepopulasjonen på en eller annen måte. Forskerne klarte ikke å finne ut hvilke kombinasjoner i programmene som var mer virksomme enn andre.

 

Kilde

Baker PR A, Francis DP, Soares J, Weightman AL, Foster C. Community wide interventions for increasing physical activity. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 4. Art. No.: CD008366. DOI:1002/14651858. CD008366.pub2. 

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse