fbpx Oral sink ved behandling av leggsår Hopp til hovedinnhold

Oral sink ved behandling av leggsår

Leggsår rammer opp til én prosent av befolkningen i løpet av livet.

Av Liv Merete Reinar, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Sårene har gjerne kronisk karakter med varighet i flere måneder eller hos noen i flere år. Det er stor risiko for tilbakefall og utvikling av nye sår. Behandling kan være omslag, forskjellige bandasjer og tiltak rettet mot underliggende medisinske årsaker som underernæring, mangel på vitaminer og mineraler, dårlig blodsirkulasjon eller infeksjoner. Leggsår er plagsomt for pasienter og er også kostbart for helsevesenet. Kvinner er mer utsatt enn menn og forekomsten øker med alder. En del pasienter har underliggende kronisk sykdom som reumatoid artritt eller diabetes. Sink er et essensielt spormetall som er viktig for noen enzymer og hormoner. Det kan også ha antiinflammatorisk effekt. Personer med sinkmangel kan ha dårlig sårtilheling og være utsatt for infeksjoner. Forfatterne av en nylig oppdatert systematisk oversikt hadde til hensikt å oppsummere effekten av oral sinksulfat for å fremme heling av leggsår.

 

Hva sier forskningen?

Forfatterne fant seks studier som hadde vurdert oral sinksulfat (440 til 660 mg per dag) sammenliknet med placebo eller ingen tiltak på:

• Antall sår som hadde grodd ved slutten av studien

• Tid for sår å gro

• Andelen helede sår eller endringer i sårflate.

Ved å slå sammen resultatene fra fire studier (venøse leggsår) som sammenliknet oral sinksulfat med placebo var det ingen signifikant forskjell mellom gruppene (relativ risiko 1,22; 95 prosent konfidensintervall 0,88 til 1,68). Oral sinksulfat ser ikke ut til å fremme heling av leggsår. 

 

Hva er denne informasjonen basert på?

Forskere i Cochrane-samarbeidet har laget en ny oversikt over randomiserte studier som har undersøkt effekten av oral sinksulfat ved behandling av leggsår. Forskerne gjorde systematiske søk i flere forskningsdatabaser, og fant seks studier med til sammen 183 deltakere som de inkluderte i oversikten. Fire studier hadde deltakere med venøse leggsår, én studie arterielle leggsår og én hadde en blandet pasientgruppe. Disse studiene var gjennomført i Sverige og England. Oppfølgingstiden varierte fra fire uker til ett år. Konklusjonen er basert på små studier av moderat metodisk kvalitet. 

 

Kilde

Wilkinson EAJ, Hawke CC. Oral zinc for arterial and venous leg ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 1998, Issue 4. Art. No.: CD001273. DOI: 10.1002/14651858.CD001273. Oppdatert 31. august 2010.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse