fbpx Vern studietilbudet i Vesterålen Hopp til hovedinnhold

Vern studietilbudet i Vesterålen

Deltidsstudiet i bachelor i sykepleie på Stokmarknes er et unikt studietilbud.

Rekruttering til studiet er ikke noe problem per i dag. De som har fullført utdanningen i Stokmarknes er i alderen 22-58 år. Vi rekrutterer fremtidige sykepleiere til hele regionen. Dette er et viktig tilbud til de som ønsker høyere utdanning i Distrikts-Norge. I denne kronikken vil jeg argumentere for hvorfor det er viktig å opprettholde deltidsstudiet i sykepleie på Stokmarknes med utgangspunkt i noen opplevelser og tanker studentene har gjort seg etter ett semester.

 

Arbeid og kompetanse

Høgskolen i Bodø, studiested Stokmarknes, startet sin første deltidsutdanning i sykepleie i 1995. Det har imidlertid vært sykepleierutdanning her siden 1923. Bakgrunnen for at deltidsutdanningen ble startet var å skaffe utkantdistriktene i Vesterålen og Lofoten stabil og kvalifisert arbeidskraft. Det var stor mangel på sykepleiere, og intensjonene var å gjøre det praktisk mulig å kombinere utdanning med omsorg for barn og lønnet arbeid. Vi vet også at mangelen på utdanningsmuligheter på høyere nivå er et av kjerneproblemene når det gjelder å holde på ungdommen i distriktene. Det var imidlertid stor motstand mot deltidsutdanningen før den ble igangsatt i 1995. Det ble hevdet at utdanningen neppe ville holde faglig mål, og at denne modellen ville gi en nivåsenkning innenfor sykepleiefaget. Det ble advart mot å starte det man kalte en B-utdanning for distriktene i Vesterålen og Lofoten.

Studentene i Stokmarknes er som oftest i annet arbeid under hele utdanningen. Det forhindrer ikke at studentene gjør det minst like bra som fulltidsstudentene til eksamen. Det er ansatt fire lærere på Stokmarknes, to er førstelektorer og to er høyskolelektorer. Samtlige av lærerne har videreutdanning, innenfor fagområder som psykiatri, ernæring/diabetes, intensiv og helsesøster. Flere har også andre fag i tillegg slik at studentene blir meget godt faglig ivaretatt.

Lang avstand til lærestedet har gitt høyskolen en del utfordringer, men også verdifulle erfaringer. I denne forbindelse underviser vi via telestudio. Omliggende kommuner tar godt imot studentene i praksis, og de fleste gjennomfører sykehuspraksis på Stokmarknes eller i Gravdal. Jeg har intervjuet seks studenter på ett kull som var i sitt andre semester på deltidssykepleierutdanningen på Stokmarknes, for å belyse hvorfor studentene valgte akkurat dette studiet.

 

Mange hensyn å ta

Alle studentene poengterer at de ikke kunne ha vært studenter på heltid i Bodø. Dette begrunner de med familieforpliktelser. Noen av studentene er aleneforsørgere, andre gifte og noen enslige, men samtlige har ansvar for andre familiemedlemmer. Enten barn, syke eller gamle som trenger tilsyn og støtte. Noen av samboerne/ektemenn er pendlere, og familie for øvrig bor langt borte. En student sier følgende: "Jeg er aleneforsørger og vil slippe å flytte bort på grunn av utdanning". Andre utsagn viser at de fleste har ansvar for mindreårige barn og har et ønske om å prioritere familie: "Gjøre det mulig å bo sammen med familien under studiet, og dette er det eneste alternativet for meg med hensyn til familie." (...) "For å kunne jobbe ved siden av studiene, og å være hjemme og delta i gårdsarbeid mest mulig."

 

Et godt studiested

Alle studentene er meget fornøyde med at det finnes et deltidstilbud i sykepleie i regionen. Flere av studentene sier: "Studiestedet er lite og intimt, og det er lokalisert i lokalmiljøet, og det er en liten skole hvor alle kjenner alle. Det er et bra bibliotek ... det er dyktige lærere som har høy standard... lærere og studenter tar noen ganger pause sammen".

Studentene påpeker at lærerne på studiestedet vil deres beste og at de er opptatt av hvordan det går med dem. "Det er gøy å høre på lærerne som formidler erfaring fra praksis... det er artig når det blir fortalt historier... det blir mer interessant... ikke bare læreboka... vi merker ganske fort at jo flere historier som blir fortalt fra virkeligheten, jo mer praksis og erfaring har læreren", sier flere av studentene

 

Oppsummering

Deltidsstudiet i sykepleie i Stokmarknes er et unikt tilbud som gjør det mulig for studentene å kombinere familie og utdanning. Dette vil forhindre fraflytting og bidrar til rekruttering av arbeidskraft til distriktene. Studiested Stokmarknes må bestå.

 

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse