fbpx Trening reduserer fall blant eldre Hopp til hovedinnhold

Trening reduserer fall blant eldre

Trening kan være nyttig for å redusere både det totale antall fall blant eldre og antallet eldre som faller. Slik konkluderer Cochranesamarbeidet etter en systematisk gjennomgang av relevant forskningslitteratur.

Omtrent en tredjedel av befolkningen over 65 år faller en eller flere ganger i løpet av et år. Et fall fører som regel bare til mindre skader slik som for eksempel forstuinger/forstrekninger, blåmerker, skrammer og sår. Under 10 prosent av fallene resulterer i bruddskader. Det er likevel viktig å forebygge fall fordi brudd er forbundet med økt sykelighet blant eldre. Dessuten kan fall føre til frykt og redusert selvtillit, noe som igjen kan påvirke aktivitet og livskvalitet. Trening som bedrer styrke, bevegelighet, balanse og utholdenhet, kan være med på å forebygge fall blant eldre. Treningen kan gjennomføres i grupper eller som eget treningsprogram hjemme. I Norge er det ulik praksis i forhold til å opplyse eldre om at trening kan være nyttig for å redusere fall. Det er også usikkert i hvor stor grad eldre får tilbud om trening som er rettet mot å forebygge fall.

 

Hva måler studiene?

Studiene sammenligner antall som faller en eller flere ganger i gruppen som trener med antall som faller i den gruppen som ikke trener. Studiene sammenligner det totale antall fall i de to gruppene.

 

Virker trening for å redusere antall fall blant eldre?

Studiene viste at:

• Gruppetrening reduserer trolig både antall fall totalt og antall som faller (minst en gang).

• Trening hjemme reduserer trolig både antall fall totalt og antall som faller (minst en gang).

• Sikkerhetstiltak i hjemmet har muligens liten betydning for antall fall totalt og har trolig liten betydning for antall som faller.

 

Kvalitet på dokumentasjonen

Vi skiller mellom dokumentasjon av høy, middels, lav eller svært lav kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo mer kan vi stole på dokumentasjonen. Dokumentasjonen for trening i grupper og hjemme er av moderat kvalitet. Dokumentasjonen for sikkerhetstiltak i hjemmet er av moderat kvalitet for antall som faller og av lav kvalitet for antall fall totalt.

 

Hva er denne informasjonen basert på?

Et internasjonalt forskerteam lette etter studier som har undersøkt effekten av fallforebyggende tiltak for eldre mennesker som bor hjemme. Forskerne fant 111 studier som oppfylte kravene de hadde fastsatt på forhånd. Studiene hadde til sammen 55 300 deltakere. Studiene de fant sammenlignet eldre som fikk fallforebyggende tiltak med eldre som ikke fikk noen tiltak. I de oppsummerte studiene ble det brukt tiltak som trening i grupper og individuelt, bruk av medisiner, undervisning, sikkerhetstiltak i hjemmet og sammensatte tiltak.

 

Kilde

Gillespie LD, Robertson MC, Gillespie WJ, Lamb SE, Gates S, Cumming RG, Rowe BH. Interventions for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Les hele artikkelen i Cochrane Library (gratis tilgang via www.cochrane.no).

Skrevet av Kristin Thuve Dahm ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse