fbpx Sykepleiere og pasienter fra ulike kulturer Hopp til hovedinnhold

Forskningsnytt: Sykepleiere og pasienter fra ulike kulturer

Ulik kulturell bakgrunn hos sykepleier og pasient skaper kontinuerlige spenninger.

Dette er et av funnene i en australsk studie hvor hensikten var å beskrive hvordan sykepleiere og pasienter med ulik kulturell bakgrunn opplevde samhandlingen på en intensivavdeling. Utvalget besto av 16 informanter: Åtte sykepleiere (kvinner) med videreutdanning og åtte av deres pasienter. Halvparten av pasientene hadde asiatisk bakgrunn og resten var fra Midtøsten. De hadde bodd i Australia > ti år. Datainnsamlingen var intervjuer med åpne spørsmål. Analysen identifiserte tre temaområder: «Delt opplevelse av spenning», «forskjellighet» og «kontinuerlig oppmerksomhet». Spenning henviser til bevisstheten hos sykepleier og pasient om deres ulike etniske/kulturelle bakgrunn, forskjelligheten som «alltid ligger i bakgrunnen» (sagt av en pasient). Ofte var spenning knyttet til pasientenes ønske om å ha familien på besøk og sykepleiernes ønske om å begrense, blant annet av hensyn til andre pasienter. En annen årsak til spenning blant informanter fra Midtøsten gjaldt ønsket om å bli stelt av en person av samme kjønn. Sykepleiernes fokus på forskjeller i stedet for likheter vanskeliggjør et terapeutisk forhold ved at samarbeidet ikke bygger på et felles forståelsesgrunnlag.

Referanse

Cioffin J, Int J Nur Practise 2006; 12: 319-25).

Kommentar

Ettersom andelen av ikke-etniske nordmenn øker, vil både pasienter og helsearbeideres kulturelle bakgrunn gi en mer kompleks samhandling. Studiens funn gir interessante eksempler på situasjoner som kan skape spenning i et terapeutisk forhold. Det er samtidig en viss fare for underrapportering av problemet i studien. Det kan tenkes at pasienter med konfliktfylt forhold til sykepleierne ikke deltok.