fbpx Sykepleiere og pasienter fra ulike kulturer Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere og pasienter fra ulike kulturer

Ulik kulturell bakgrunn hos sykepleier og pasient skaper kontinuerlige spenninger.

Dette er et av funnene i en australsk studie hvor hensikten var å beskrive hvordan sykepleiere og pasienter med ulik kulturell bakgrunn opplevde samhandlingen på en intensivavdeling. Utvalget besto av 16 informanter: Åtte sykepleiere (kvinner) med videreutdanning og åtte av deres pasienter. Halvparten av pasientene hadde asiatisk bakgrunn og resten var fra Midtøsten. De hadde bodd i Australia > ti år. Datainnsamlingen var intervjuer med åpne spørsmål. Analysen identifiserte tre temaområder: «Delt opplevelse av spenning», «forskjellighet» og «kontinuerlig oppmerksomhet». Spenning henviser til bevisstheten hos sykepleier og pasient om deres ulike etniske/kulturelle bakgrunn, forskjelligheten som «alltid ligger i bakgrunnen» (sagt av en pasient). Ofte var spenning knyttet til pasientenes ønske om å ha familien på besøk og sykepleiernes ønske om å begrense, blant annet av hensyn til andre pasienter. En annen årsak til spenning blant informanter fra Midtøsten gjaldt ønsket om å bli stelt av en person av samme kjønn. Sykepleiernes fokus på forskjeller i stedet for likheter vanskeliggjør et terapeutisk forhold ved at samarbeidet ikke bygger på et felles forståelsesgrunnlag.

Referanse

Cioffin J, Int J Nur Practise 2006; 12: 319-25).

Kommentar

Ettersom andelen av ikke-etniske nordmenn øker, vil både pasienter og helsearbeideres kulturelle bakgrunn gi en mer kompleks samhandling. Studiens funn gir interessante eksempler på situasjoner som kan skape spenning i et terapeutisk forhold. Det er samtidig en viss fare for underrapportering av problemet i studien. Det kan tenkes at pasienter med konfliktfylt forhold til sykepleierne ikke deltok.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse