fbpx Pulver reduserte smerte ved venepunksjon hos barn Hopp til hovedinnhold

Evidence Based Nursing: Pulver reduserte smerte ved venepunksjon hos barn

Vil administrasjon av et nålfritt pulver med lignocaine (lidocaine) redusere smerter ved venepunksjon hos barn? 

  Utvalg og oversettelse ved Liv Merete Reinar

  Metode  

Design: randomisert, placebo kontrollert studie

Allokering: uklart om denne var skjult

Blinding: blindet (pasienter, foreldre, klinikere og utfallsmåler) Oppfølgingstid: fire dager

Setting: Barnesykehus i Hartford, Connecticut, USA.

Pasienter: 306 barn tre til 18 år som skulle ha venepunksjon på håndbaken og hadde nok kognitiv funksjon til å være med på å vurdere smerter. Pasienter ble stratifisert etter alder: tre-sju år (n=102, 56 prosent gutter), åtte- tolv år (n=103, 54 prosent gutter) og 13 til 18 år (n=101, 53 prosent gutter). Eksklusjonskriteriene var kjent allergi til lokalanestesi eller hudskade på håndbaken.   

Intervensjon  Et nålfritt administrasjonssystem for lignocaine-pulver (apparatet ble presset fast på håndbaken til barnet der hvor det var planlagt å legge veneflon, så ble helium aktivert og dette førte til at 0,5 mg lignocaine-pulver penetrerte huden) (n=151) eller placebo (n=155). Venepunksjon ble utført etter to til tre minutter ved hjelp av metoden som den som utførte punksjonen valgte («butterfly»- nål i 99 prosent av tilfellene).   

Utfallsmål  Ubehag i forbindelse med intervensjonen, smerter ved venepunksjon og bivirkninger (hånden ble vurdert av en forsker etter ett, 30 og 60 minutter, og av en foresatt i   

Hovedresultater  Totalt viste studien at nålfritt administrasjonssystem for lignocaine- pulver reduserte smerter ved venepunksjon mer enn placebo (tabell). Smerter ved venepunksjon ble redusert for den yngste og den eldste aldersgruppen. Smerter ble ikke redusert i den midterste aldersgruppen, disse rapporterte mindre smertenivå enn de andre gruppene (tabell). Ubehag var minimalt for alle barn. Bivirkninger var få, sjeldne og lik for alle grupper, bortsett fra mildt erythem som forekom oftere i intervensjonsgruppen etter 30 minutter (19 prosent versus 3 prosent).

Sammendrag fra: Zempsky WT, Robbins B, Richards PT, et al. A novel needlefree powder lidocaine delivery system for rapid local analgesia. J Pediatr 2008;152:405-11.

Korrespondanse: Dr. WT Zempsky, Connecticut Children's Medical Center, Hartford, CT, USA; wzempsk@ccmckids.org Finansiering: anesiva, Inc.

Kommentar

Introduksjonen av lokale smertelindrende midler var et viktig framskritt når det gjaldt å behandle kortvarig skarp smerte i forbindelse med inngrep som intravenøse kanyler og venepunksjon, særlig hos barn (1,2). Likevel, det er et underforbruk av midlene fordi man for eksempel tror at kortvarige smerter er uunngåelig, eller det er lang ventetid (20 til 90 minutter) før de virker optimalt. Det er også vanskelig å forutsi når og hvor lokal smertelindring trengs. Zempsky og medarbeidere rapporterte en reduksjon i smerteintensitet som var assosiert med bruk av nålfritt administrasjonssystem for lignocainepulver hos barn som fikk venepunksjon. Denne studien er interessant fordi barrieren ved lang ventetid blir eliminert og det tar to-tre minutter før det har effekt. Det betyr at tiltaket kan være lettere å bruke i praksis og kan føre til at flere bruker lokal smertelindring på barn. Det er noen begrensninger i studien når det gjelder rapportering og design som reduserer validiteten i resultatene. For det første, en bedre beskrivelse av pasientgruppen - som tar med viktige faktorer som barnas tidligere erfaring med medisinske prosedyrer og medisinske diagnoser, kan hjelpe med å forstå effekter og interaksjoner med andre faktorer som påvirker smerte. For det andre, Zempsky og medarbeidere sammenlignet det nye middelet mot placebo. Denne studien hadde vært styrket om det var inkludert en tredje gruppe som mottok lokale midler som allerede er i bruk. Dermed kunne effekten av den nye metoden sammenlignes med den konvensjonelle. Til slutt, forfatterne vurderte ikke kostnader og tilgjengeligheten ved den nye metoden. Uten denne informasjonen er det umulig å vurdere om man skal anskaffe og bruke dette systemet. Likevel, måten å gi lokal smertelindring på er lovende og har potensial for å bedre smertelindring til barn ved nålestikk og venepunksjon.

Helene Lacroix, RN, MSC, Saint Elizabeth Health Care, Markham, Ontario, Canada

1. Fetzer SJ, Nurs Res 2002;51:119-24

2. Taddio A, Soin HK, Schuh S, et al. CMAJ 2005;172:1691-5.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.