fbpx TENS for smerter hos kreftpasienter Hopp til hovedinnhold

TENS for smerter hos kreftpasienter

 Kreftrelaterte smerter er komplekse og har flere dimensjoner. De fleste pasienter tilbys medikamentell smertelindring. Det er økt interesse og behov for andre og alternative metoder som kan lindre smerter og TENS (transkutan elektronisk nervestimulering) kan være et alternativ eller supplement.

En systematisk oversikt har vurdert effekten av TENS på smerter hos kreftpasienter. TENS er en ikke-invasiv terapeutisk intervensjon som er brukt i mange år ved både akutte (for eksempel ved fødsel) og kroniske smerter (for eksempel korsryggsmerter). TENS benyttes av flere profesjonsgrupper og har mange fordeler: Utstyret er lett å transportere, lett å bruke, har få bivirkninger eller kontraindikasjoner og det gir brukeren autonomi i forhold til egen smertekontroll.

Generelt konkluderte forfatterne med at resultatene fra denne systematiske oversikten ikke er sikre og at det mangler gode randomiserte forsøk. Det trengs større, gjerne mulitsenterstudier som er egnet for å evaluere verdien av TENS som et tilbud til kreftpasienter.

Forfatterne inkluderte to studier. Én var gjort på personer som hadde brystkreft (survivors) og som hadde smerter etter behandling (n=49). Forskerne vurderte flere ting i den studien, blant annet smerte, angst, depresjon og fysisk funksjon samt om TENS egnet seg i hjemmebehandling. Den andre studien undersøkte akupunkturliknende TENS på 15 kreftpasienter i terminalfasen. I denne minste studien ble effekten av TENS vurdert på utfall som smerte, kvalme og oppkast.

I studien hvor kvinner som hadde overlevd brystkreft fikk TENS var det ingen signifikante forskjeller mellom TENS og placebo på kroniske sekundære smerter relatert til brystkreftbehandling. I den andre studien var det heller ingen signifikante forskjeller mellom akupunkturlignende TENS og «sham» (narre- TENS) i palliativ behandling, men denne studien var svært liten (mangler statistisk styrke).

Kilde

Robb KA, Bennett MI, Johnson MI, Simpson KJ, Oxberry SG. Transcutaneous electric nerve stimulation (TENS) for cancer pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 3. Art. No.: CD006276. [ Fulltekst ] (lest 20. august 2008)