fbpx Berøring gir noe smertelindring Hopp til hovedinnhold

Berøring gir noe smertelindring

Forfatterne stilte følgende spørsmål: Hva er effekten av berøringsterapi for å lindre både akutte og kroniske smerter? Har berøringsterapi noen bivirkninger?

Oppsummering av artikkel fra Cochrane Library 

Smerte er et globalt og vanlig helseproblem som rammer mange pasienter og deres familier. Noen sykehus, i for eksempel USA, tilbyr berøringsterapi som en del av behandlingen til pasienter med smerter.

Resultatene fra forskningen er ikke entydig, men det finnes noe støtte for at berøringsterapier hjelper. Berøringsterapier («Healing Touch», «Theraputic Touch» og «Reiki») kan redusere smerter hos barn og voksne. Studiene hvor terapeutene var mest erfarne viste best effekt. Det er også mulig at terapeuter som brukte Reiki ga best effekt. Om mer erfarne terapeuter og spesiell type berøringsterapi gir bedre smertelindrende effekt må likevel utdypes mer.

Studiene var små og det trengs mer forskning, særlig når det gjelder effekten på barn. Det ble ikke dokumentert noen bivirkninger.

Resultatene baserer seg på 24 studier med totalt 1153 pasienter. Forfatterne søkte etter studier fram til juni 2008.

Kilde

So PS et al. Touch therapies for pain relief in adults. Cochrane Database of Systeamtic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.: CD006535. DOI: 10.1002/14651858. CD006535.pub2. [ Fulltekst ]

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse