fbpx Helsefagarbeider ble oppsagt – Høyesterett ga arbeidsgiver medhold Hopp til hovedinnhold

Helsefagarbeider ble oppsagt – Høyesterett ga arbeidsgiver medhold

Bilde av en rettsaksklubbe med et norskt flagg i bakgrunnen

Oppsigelsen var gyldig selv om arbeidsgiver ikke hadde tilbudt den tidligere helsefagarbeideren en annen stilling. Det konkluderer Høyesterett med etter at både tingretten og lagmannsretten ga mannen medhold.

En helsefagarbeider ble sagt opp fra stillingen sin i hjemmehjelptjenesten i Oslo kommune. Det skjedde etter at han var blitt fratatt autorisasjonen av Helsetilsynet på grunn av manglende faglig innsikt. 

Funnet uegnet til å jobbe med pasienter

Ifølge dommen vakte den tidligere helsefagarbeideren bekymring blant både kolleger, pasienter og brukere. Selv om han fikk tilbud om tett oppfølging, oppstod flere alvorlige episoder som førte til at han til slutt ble fratatt autorisasjonen som helsefagarbeider.

– Meldingene omhandlet forhold som mangelfull utførelse av stell av brukere, manglende forståelse for hygiene, manglende kjennskap til diabetesmedisinering og manglende forståelse for når kvalifisert helsehjelp må tilkalles, står det i dommen.

Helsetilsynet vurderte saken og besluttet å tilbakekalle mannens autorisasjon som helsefagarbeider. Avgjørelsen ble ikke bestridt av mannen. 

Spørsmålet både tingretten, lagmannsretten og nå Høyesterett har tatt stilling til, var om kommunen pliktet å tilby annen passende stilling.

Høyesterett: Oppsigelsen var saklig

I tilfeller der oppsigelsen skyldes forhold hos arbeidstakeren, kan arbeidsgiver likevel ha plikt til å tilby en annen passende stilling. For at det skal være aktuelt, må bakgrunnen for oppsigelsen ikke være til hinder for at personen kan ha annet arbeid. Arbeidstaker må også ha en sterk interesse for å fortsette arbeidsforholdet, og arbeidsgiver må ha annen ledig stilling å tilby.

– I dette konkrete tilfellet kom Høyesterett til at alder og ansiennitet tilsa at kommunen hadde plikt til å tilby annen passende stilling, men at det var gjort rimelige undersøkelser av om en slik stilling var ledig i kommunen. Oppsigelsen var derfor saklig, selv om det ikke var tilbudt alternativt arbeid, skriver Høyesterett i dommen. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse