fbpx Helsepersonell kan miste autorisasjon for alltid Hopp til hovedinnhold

Helsepersonell kan miste autorisasjon for alltid

Uklart bilde av en gruppe sykepleiere på sykehus.

Regjeringen foreslår å endre loven. Helsepersonell som er til alvorlig fare for pasientsikkerheten, skal kunne stenges ute fra pasientkontakt for alltid.

– Vi må gjøre alt vi kan for å hindre at pasienter blir utsatt for overgrep av helsepersonell, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

Følger opp Pasientovergrepsutvalget

Regjeringen sier de med lovendringene følger opp anbefalinger fra Pasientovergrepsutvalget. I pressemeldingen skriver regjeringen at lovforslagene er generelle, og omfatter i tillegg andre sakstyper enn overgrep og grensekrenkende atferd mot pasienter. 

Endringene betyr i praksis at helsepersonell som er til alvorlig fare for pasientsikkerheten, skal kunne stenges ute fra pasientkontakt for alltid.

Helsetilsynet skal kunne gi strengere reaksjoner mot helsepersonell som er til alvorlig fare for pasientsikkerheten, eller som alvorlig svekker tilliten til helse- og omsorgstjenesten, enn de kan i dag.

– Vi mener vi bør endre loven for å bedre beskytte pasientene og ivareta pasientsikkerheten, men også befolkningens tillit til vår felles helsetjeneste. Hvis en pasient blir utsatt for overgrep, må det følges opp og få konsekvenser, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Karantenetid på ti år

I tillegg vil regjeringen innføre en generell karantenetid på minst to år før helsepersonell som har fått tilbakekalt autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning, kan søke om ny autorisasjon.

I de alvorligste sakene foreslås det en karantenetid på minst ti år. Karantenetiden på ti år er en sikkerhetsventil som tar høyde for at situasjonen kan endre seg over tid også i de alvorligste tilfellene.

– Offentlig godkjenning gjennom autorisasjon betyr at samfunnet har tillit til deg, sier Kjerkol.

Hun understreker at formålet med varig tilbakekall av autorisasjon og forbud mot å yte helsehjelp ikke er straff, men å ivareta å ivareta pasientsikkerheten. Varig tilbakekall av autorisasjon og forbud mot å yte helsehjelp er bare aktuelt i de alvorligste sakene.

Et flertall av høringsinstansene støtter regjeringens forslag.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse