fbpx Hver femte sykepleiervakt bemannes av andre eller står tom Hopp til hovedinnhold

Hver femte sykepleiervakt bemannes av andre eller står tom

NSFs forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen, er bekymret for at stadig flere vakter fylles av arbeidskraft med lavere kompetanse.

For sjuende gang har NSF kartlagt hvordan sykepleiervaktene fylles ute i kommunene.

– Alarmerende

Undersøkelsen viser nok en gang at det er stor forskjell på bemanningen som planlegges, og hvordan vaktene faktisk er bemannet. 

1275 arbeidsplasser er med i kartleggingen. Den viser at av de 97 296 vaktene som var planlagt med sykepleiere, var én av fem vakter gjennomført uten sykepleiere.

– Det er en økning fra 2023, og dette er alarmerende, sier NSFs forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen. 

Avviket fra planlagte til faktiske vakter er på -19,1 prosent. Det er det nest høyeste som NSF har målt siden 2018 (se graf i bunn av saken).

Hun mener lavere sykepleierbemanning enn det som er planlagt, truer pasientsikkerheten.

Vil vise hvordan bemanningen faktisk er

– Hvorfor undersøker NSF dette?

– Dette er et av virkemidlene for å vise hvordan bemanningssituasjonen faktisk er i de ulike tjenestene. Den dokumenterer at den formelle kompetansen på vakt er lavere enn planlagt og det som er ansett som nødvendig, sier Larsen.

Undersøkelsen ble gjennomført ved at tillitsvalgte innhentet data fra bemanningsplaner og vaktlister for to ordinære uker i mars. De registrerte hvor mange sykepleiere, helsefagarbeidere og andre som var planlagt på vakt, og hvor mange som faktisk var på vakt.

– Vaktene som ikke ble fylt med sykepleiere, forble enten ubemannet eller ble bemannet av personell med lavere kompetanse, sier Larsen. 

I boliger med heldøgnsbemanning er det tilsvarende tallet hele 26,7 prosent.

Avviket høyest i ukedagene

Avviket mellom planlagt og faktisk sykepleierbemanning er størst på dagtid i ukedagene. 

Da er det nesten 21,8 prosent av de planlagte sykepleiervaktene som ikke er bemannet med sykepleiere. 

I helgene er mangelen noe lavere. På lørdager og søndager er det 10,6 prosent av de planlagte sykepleiervaktene som ikke er bemannet med sykepleiere, i motsetning til for eksempel onsdag hvor avviket er størst, hele 22,2 prosent.

Setter inn ufaglærte for manglende helsefagarbeidere

Ifølge NSFs tall har også avviket blant helsefagarbeidere økt fra 2023. 

10,7 prosent av planlagte vakter for helsefagarbeidere ble stående udekket eller erstattet. Disse vaktene blir oftere erstattet av personer uten formell kompetanse. Andelen vakter av disse vaktene som blir dekket av assistenter uten helsefaglig bakgrunn, er på 78 prosent. 

– Noe av årsaksforklaringen til bemanningsavvikene i flere kommuner er at stillinger står ubesatt som følge av store rekrutteringsutfordringer for sykepleiere, sier Larsen.

Fire bekymringspunkter

NSF har oppsummert fire punkter de særlig er bekymret for:

  • En dramatisk forskyvning av sykepleier- og helsefagarbeidervakter til ufaglærte/assistenter.
  • Det er totalt sett stor mangel på formell kompetanse i kommunene.
  • Når det er færre sykepleiere på jobb, blir belastningen større på gjenværende faglært personale.
  • Lav bemanning og manglende kompetanse reduserer kvaliteten i tjenestene og er en trussel mot pasientsikkerheten.
Fakta
Om kartleggingen

Undersøkelsen ble gjennomført ved at tillitsvalgte innhentet data fra bemanningsplaner og vaktlister for to ordinære uker i mars. De registrerte hvor mange sykepleiere, helsefagarbeidere og andre som var planlagt på vakt, og hvor mange som faktisk var på vakt.

Det ble kartlagt 1275 arbeidssteder over hele landet. 97 296 vakter var planlagte sykepleiervakter.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse