fbpx KS-oppgjøret starter: Bedt om å prioritere sykepleiere med lang erfaring Hopp til hovedinnhold

KS-oppgjøret starter: Bedt om å prioritere sykepleiere med lang erfaring

Kai Øivind Brenden, nestleder NSF

– Helsesykepleiere, kreftsykepleiere, sykepleiere i psykisk helse og rus, for å nevne noen …, sier Kai Øivind Brenden, nestleder i NSF, om hvem som bør lokkes med mer lønn i kommunene.

I dag, 15. april, starter tariffoppgjøret i kommunene.

Unio skal møte KS klokken 13 og levere krav på vegne av over 140 000 medlemmer.

Rundt 36 000 av dem er sykepleiere.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) forhandler sammen med andre forbund i hovedorganisasjonen Unio.

KS er arbeidsgiverorganisasjon for alle landets kommuner, unntatt Oslo kommune.

– Lønn er helt klart et virkemiddel

Nestleder i NSF, Kai Øivind Brenden, er også nestleder i Unio kommune.

For en uke siden ble det såkalte frontfaget enige om en lønnsramme på 5,2 prosent. Det samme ble Spekter og Unio noen dager senere. 

– Er dere ute etter en høyere ramme enn 5,2 prosent?

– Vi er ute etter at kommunene gjør en innsats for å beholde og rekruttere personell. Da er lønn et helt klart virkemiddel. Det forventer vi at også kommunene erkjenner, sier Brenden.

– Men det handler ikke bare om penger denne gangen?

– Nei, i år er hele tariffavtalen til behandling.

Har fått innspill om hvem som skal prioriteres

– Noe spesielt dere har på trappene i den anledning? Arbeidsantrekk er allerede nevnt av NSF-lederen?

– Når det gjelder kravene, vil vi fremme dem når vi møter KS, sier Kai Øivind Brenden.

– Hvilke signaler har dere fått fra medlemmene?

– Innspillene vi har fått fra tariffkonferansene, er å prioritere dem med høyere utdanning og kompetanse, og dem med lang erfaring.

Forhandler også for lærerne

I Unio kommune er det Utdanningsforbundet som har flest medlemmer. Antallet er over 96 000.

– Konkurrerer dere med lærerne i kommuneoppgjøret?

– Vi jobber med å finne løsninger som alle organisasjonene i Unio kan leve med, sier Brenden.

– Sykepleierne er vanskeligst å rekruttere

– Noe du vil si til sykepleierne på sykehjem og i hjemmetjenestene som ønsker mer å rutte med?

– Det er vanskelig å si noe på dette tidspunkt. Men både vi i NSF og Unio forventer at kommunene ser behovet for å beholde høyt kompetent personell i kommunene.

Kai Øivind Brenden føyer til:

– Det er jo kjent at sykepleierne er de som er vanskeligst å rekruttere i kommunene.

Helsesykepleiere, kreftsykepleiere …

– Hvilken spesialkompetanse er det som særlig mangler og som bør påskjønnes?

– Helsesykepleiere, kreftsykepleiere, sykepleiere i psykisk helse og rus, for å nevne noen …, sier Kai Øivind Brenden.

Forhandlingsstart for tariffområder som involverer sykepleiere 2024:

 • Spekter (A-del): 9. april, innledende forhandlinger
 • KS-områder (kommunene): 15. april
 • Oslo kommune: 22. april
 • Staten: 22. april
 • NHO: Avtales senere. 
 • Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA): 11. juni
 • Virke: 17–19. juni eller 11.–13. september

Fristen for å bli enige i kommuner og stat er natt til 1. mai. Blir ikke partene enige, blir det mekling. Blir de ikke enige i meklingen, blir det streik. I så fall sannsynligvis i slutten av mai.

Fakta
Hvem leder forhandlingene for sykepleierne?

Norsk Sykepleierforbund (NSF) forhandler sammen med andre forbund i Unio.

 • Unio Spekter (sykehusene) ledes av NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen.
 • Unio kommune ledes av Geir Røsvoll, leder i Utdanningsforbundet. Kai Øivind Brenden, nestleder i NSF, er også nestleder i utvalget.
 • Unio stat ledes av Guro Elisabeth Lind, som er leder i Forskerforbundet. Gro Lillebø, 2. nestleder i NSF, er medlem i utvalget. 
 • Unio Oslo kommune ledes av Marianne Lange Krogh, leder i Utdanningsforbundet Oslo. Bård Eirik Ruud, NSFs fylkesleder i Oslo, er nestleder i utvalget.

Unio er Norsk Sykepleierforbunds hovedorganisasjon.

12 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

L

Sykepleier
1 måned 1 uke siden

At de med lang erfaring prioriteres er allerede synlig i dagens tariff. Når skal de unge, som allerede revurderer yrket på grunn av lav lønn og økt pensjonsalder, prioriteres?

Marthe

Sykepleier
1 måned siden

Det er jo bare tull at de med lang erfaring prioriteres. Ansiennitet stopper på 15 år. Hvordan er det å prioritere de med lengst erfaring? Minstelønn til sykepleier har gått opp ganske mye allerede siden jeg startet i 2020. Men de med 15+ års ansiennitet får ikke mye

R

Sykepleier
1 måned 1 uke siden

I år er kanskje siste gang jeg følger med på KS-oppgjøret. År etter år ser jeg at pengene strekker mindre til og jobben blir tøffere. Jeg kjenner ikke på kvalitet i arbeidet og arbeidsgleden og motivasjonen synker. Ryggen, armer og ben er utslitt midtveis i karrieren. Jeg kjenner på at det ikke lenger er verdt det og har søkt ny utdanning etter 12 år som sykepleier. Det er mye som må endres for at det skal være greit å være sykepleier. Løftet burde kommet for lenge siden, men har lite tro i år også. Prisverdig med alle som greier å fortsette, jeg orker ikke mer.

Gisle Kristoffersen

Geriatrisk sykepleier sykehjem Porsgrunn kommune
1 måned 1 uke siden

Gikk av med alderspensjon 85 års regel via KLP på 62 år etter over 40 år som sykepleier i kommunen.I etterkant har jeg hatt 19,9% stilling med sykepleier.lønn mens alt utover dette blir betalt med pensjonistlønn.
Denne ordningen faller hvis bort slik at alt arbeid nå utbet med pensjonistlønn altså mer enn 100 kr dårligere timelønn.
Dette synes jeg er for dårlig avtale og lite motiverende for oss pensjonister som ønsket fortsatt å yte litt i arbeidslivet.
Kan NSF ta dette opp og få forhandlet frem en avtale slik at vi fortsatt ønsker å bidra på sykepleier. Mangelen kommunene??

Jenn Skramstad

Spesialutdannet sykepleier/pensjonist
1 måned 1 uke siden

Jobber 19% stilling med ord lønn. Om henne ordningen faller bort og jeg kun får pensjonistlønn, som er mye lavere, så vurderer jeg å melde meg inn i vikarbyrå som lønner mye høyere. Det motiverer ikke for å stå på videre om denne avtalen settes i verk nå. Dette er en dårlig avtale i tider med for få sykepleiere i tjenesten og mange pensjonister som har arbeidslyst og helse til å bidra noe.

Ann Vigdis Adra

Sykepleierkonsulent i psykisk helse og rus
1 måned 1 uke siden

Hei
Håper dere sikrer alle sykepleier som jobber i fagfeltet psykiatri og rus som utfører og saksbehandler, sykepleierkonsulenter/ rådgiver etc med både formal og realkompetanse på feltet? Hvordan vil dere kategorisere og prioritere i forhold til dette store feltet med ulik erfaring og kompetanse?

C

Sykepleier
1 måned siden

Som en ny men snart en erfaren må jeg si at jeg håper på gode nyheter etter årets lønnsoppgjør. Realiteten er at jeg og mange andre ser til andre yrker for å få en lønn som speiler innsats og utdanning. Håper inderlig at vi ikke kun vil tjene applaus, men faktisk se at det lønner seg bli i yrket.

Sykepleier
1 måned siden

Hvorfor får ikke studenter lønn i praksis, lærling lønn?

Elise

Spesialsykepleier
1 måned siden

Det er litt rart at sykepleiere/spesialsykepleiere som har jobbet 100% i 15-40 år, belønnes med bare 10 års ansinitet, som er maksgrensa. Vi som har jobbet noen tiår ser at mange unge sykepleiere forsvinner raskt til andre yrker, mens en del av oss blir i yrket i opptil 40 år.
Verdigfull erfaringsbasert kunnskap bør bevares, og sykepleiemangelen er stor. Da er det viktig med (be)lønningssystemer etter ansinitet. Feks. etter 15, 20, 25, 30, 35 og 40 års ansinitet. Jo lengre man er i sykepleieyrket, jo mer belastning disponeres man for, i tillegg til naturlige aldersplager som kommer med årene. La sykepleierne som evner å stå i og elsker yrket sitt til tross for hard belastning, belønnes rettferdig for sin innsats med mer enn bare 10-års ansinnitet. En slik lønnsøkning hvert 5. år vil føre til at flere motiveres til å bli yrket lengre og ikke minst føler seg verdsatt.

Marthe

Sykepleier
1 måned siden

Helt enig med deg! Dette med ansiennitet som stopper etter 10-15 år er latterlig. Veldig demotiverende og er sikker på at folk slutter i yrket nettopp pga dette

A

psykepleier
1 måned siden

Åpne opp for spesialistgodkjenninger, ikke bare AKS, men innen psykisk helsearbeid, geriatri, Helsesykepleier+ en rekke fagdisipliner på sykehus. Det vil kunne starte noen gode prosesser!

S

Spesialsykepleier
1 måned siden

Garantilønn for spesialsykepleiere bør være lik i KS som Spekter. Spesialsykepleiere som jobber i kommunen ligger langt etter. Det vil være vanskelig å rekruttere og beholde spesialsykepleiere i kommunen fremover dersom det ikke skjer noe her!

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse