fbpx Mødre forteller om gode erfaringer med å registrere barns søvn hjemme Hopp til hovedinnhold

Mødre forteller om gode erfaringer med å registrere barns søvn hjemme

Bildet viser Abel som får søvnen sin registrert hjemme.

Søvnregistrering hjemme i regi av avansert hjemmesykehus (AHS) er et godt alternativ til søvnregistrering på en sykehusavdeling, forteller mødre i en ny studie.

Avansert hjemmesykehus er et tilbud i spesialisthelsetjenesten der barn og unge opp til 18 år kan få behandling, pleie og oppfølging hjemme i stedet for på sykehuset. Tilbudet er tilgjengelig for barn med alle typer diagnoser.

Tradisjonelt gjort på sengepost

Barnesykepleier Mathilde Granodd i Helse Bergen har utforsket og beskrevet seks mødres erfaringer med å registrere barns søvn hjemme. Sammen med Elisabeth Grov Beisland, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, har hun skrevet en forskningsartikkel om studien i Sykepleien Forskning.

Fakta
Bakgrunnen for studien
  • Søvnregistrering er en samlebetegnelse for undersøkelser av pustemønster under søvn og har tradisjonelt vært gjort ved innleggelse på sengepost. 
  • Søvnregistrering i hjemmet har i noen tilfeller blitt møtt med skepsis fordi opptakene muligens vil være av lavere kvalitet. 
  • Studier viser derimot at søvnregistreringer utført i hjemmet er like tolkbare som de som er utført på sykehus. 
  • I dette prosjektet har Barne- og ungdomsklinikken tilbudt barn og deres foreldre å gjennomføre søvnregistrering av barnet hjemme.
  • Søvnregistrering med polygrafi og transkutanmåling gjennomføres for å utrede respirasjonsforstyrrelser hos barn med ulike puste- og søvnproblemer.

Kilde: Mathilde Granodd og Elisabeth Grov Beisland
 

– Mødrene i studien erfarte søvnregistrering hjemme i regi av AHS som et godt alternativ til søvnregistrering ved klassisk sengepost, selv om det medførte noe mer arbeid og ansvar for foreldrene, forteller Mathilde Granodd.

Ønsker å få frem sykepleiernes perspektiv

Tilbudet bidro til at familien kunne opprettholde normalitet i hverdagen. Det var også mindre belastende å motta helsetjenester hjemme enn å måtte reise til sykehuset, legger Granodd til. Hun tror mer informasjon om tilbudet og prosedyrene kan øke foreldrenes opplevelse av mestring.

– Det bør fremskaffes mer kunnskap gjennom forskning på feltet fra ulike involverte brukeres perspektiver, særlig fra sykepleiere i det ambulante teamet, sier de to.

Les forskningsartikkelen her.

Bildet viser to barnesykepleier Mathilde Granodd og førsteamanuensis Elisabeth Grov Beisland.

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Anneli Brakalsvålet

Adjunkt
1 måned siden

Vi har hatt registrering med og uten cpap og for oss var det helt nødvendig å kunne ta det hjemme. Fantastisk å kunne gjøre det i trygge omgivelser og vi tror resultatet hos oss blir mer reelt

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse