fbpx NPE: Skade førte til dødsfall i seks av 50 medholdssaker om diabetes Hopp til hovedinnhold

NPE: Skade førte til dødsfall i seks av 50 medholdssaker om diabetes

Bildet viser en fot med et stygt diabetessår ved siden av ankelen på innsiden av foten.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har behandlet 147 diabetessaker de siste ti årene. Svikt i behandlingen av følgesykdommer står for halvparten av de 50 sakene som har fått medhold. I seks av disse døde pasienten.

Totalt har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandlet 147 saker knyttet til feilbehandling i forbindelse med diabetes de siste ti årene. 50 av sakene fikk medhold og NPE har totalt utbetalt 40 millioner kroner i erstatning.

Måtte nyretransplantere

En av sakene NPE har behandlet, handler om en mann som over flere år ble fulgt opp hos fastlege og øyelege med kontroll av øynene og medisinering mot høyt blodtrykk. Det ble også noen ganger tatt blodprøver med kontroll av kreatininverdien. Ifølge NPE ble det relativt tidlig i forløpet målt forhøyet.

Verdien steg utover de neste to–tre årene, uten at mannen ble henvist videre til spesialist for kontroll av nyrefunksjonen. En tiårs periode etter at diabetes ble diagnostisert, ble mannen akutt innlagt på sykehus med livstruende nyresvikt.

Da hadde ikke nyrefunksjonen vært målt de siste fire årene, selv om kreatininkonsentrasjonen i blodet ble målt forhøyet og stadig stigende i årene før.

Det ble satt i gang dialysebehandling tre ganger i uken. Dette pågikk over flere år, inntil mannen fikk transplantert ny nyre.

Mannen søkte erstatning for at han utviklet kronisk nyresvikt på grunn av manglende oppfølging av diabetes og nyrefunksjon og fikk medhold av NPE.

– Hadde han blitt henvist til nyrelege på riktig tidspunkt, ville han umiddelbart fått nøye behandling og oppfølging for høyt blodtrykk. Med riktig behandling var det sannsynlig at han ville unngått nyresvikten og dialysebehandlingen, skriver NPE.

Diabetessår vanligste årsak

I de 31 sakene NPE har behandlet, og hvor det har skjedd en svikt i behandlingen, gjelder de fleste tilfellene mangelfull oppfølging av diabetessår. Konsekvensen av feilbehandlingen ble utbredt infeksjon og vevsdød. Det igjen resulterte i amputasjon av tå, fot eller legg.

I tillegg kommer øyekomplikasjoner med manglende oppfølging, som førte til nedsatt syn eller ytterligere forverring av synet.

NPE skriver i en pressemelding at skaden kunne vært unngått hvis erstatningssøkeren hadde blitt henvist videre til spesialist, eller direkte til operasjon.

Seks dødsfall

Svikt i diagnostikk av diabetes gjelder 14 av sakene NPE har behandlet. Årsakene til forsinket diagnose skyldtes hovedsakelig at blodprøver ble oversett, eller at høyt blodsukker eller andre symptomer og risikofaktorer ikke ble fulgt opp.

– I seks av de 50 medholdssakene førte skaden til dødsfall, skriver NPE.

Begrunnelse for avslag

Begrunnelsen for halvparten av de 97 avslagene er at det ikke har vært en svikt i behandlingen eller diagnostikken, fordi denne har vært i tråd med medisinsk praksis.

Den andre halvparten av avslagssakene er begrunnet med at det ikke er sannsynlig sammenheng mellom behandlingen og erstatningssøkeren sine plager. Plagene skyldes selve diabetessykdommen, ifølge NPE.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse