fbpx – Vanskelig å være god leder med altfor mange oppgaver. 20-30 ansatte er nok Hopp til hovedinnhold

– Vanskelig å være god leder med altfor mange oppgaver. 20-30 ansatte er nok

Sykehusansatte

Sykepleierledere har altfor mange å lede, mener Fafo-forsker. – Ideelt sett bør tallet ligge på rundt 30, sier NSFs leder.

Antallet ledere i helse- og omsorgssektoren har økt.

– Men de har fremdeles langt flere ansatte under seg enn ledere i arbeidslivet for øvrig, forteller Leif E. Moland, seniorforsker i Fafo.

Dette kommer frem i rapporten Mobilitet i helse og omsorgstjenestene. Der beskrives blant annet sykepleierne bevegelser i arbeidslivet. Men forskerne ser også på ulikheter i lederspenn.

Begrepet lederspenn viser til hvor mange ansatte lederen har ansvar for. 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) jobber for å redusere antallet ansatte per leder. Se hva NSF-lederen sier nede i saken. 

Dobbelt så mange ansatte per leder i kommunene

Lederspennet i arbeidslivet totalt ligger på 10 ansatte per leder, ifølge Fafo-forskerne.

I helsevesenet er det annerledes:

  • I sykehusene er det i gjennomsnitt 20 ansatte per leder.
  • I kommunenes helse- og omsorgstjenester er det i gjennomsnitt 40 ansatte per leder.
  • Mange steder er det lederspennet betydelig høyere.

Lederne i helsevesenet har altså mer enn dobbelt så mange å lede enn lederne i det private. Lederne i kommunene har aller flest.

– Dette gir dem et svært dårlig utgangspunkt for å få tid til å utvikle tjenesten og til å utføre godt lederskap, påpeker Leif E. Moland.

Han er en av forskerne bak Fafo-rapporten.

– Ledere kan ha ansvar for opp mot 200 

– Hva vet du om sykepleierne som ledere?

– Tallene viser til ledere totalt. I tillegg til å ha en stor personalgruppe med faste ansatte, skal sykepleielederne håndtere ganske mange vikarer og ekstravakter. Dermed blir det reelle lederspennet enda større, sier Moland.

Han viser til en lederundersøkelse Agenda Kaupang gjorde på oppdrag fra NSF i 2021:

– Der oppga mellom 25 og 30 prosent av lederne at de hadde ansvar for mer enn 50 ansatte, sier Moland.

– Noen ledere har ansvar for bare noe få. Andre kan ha ansvar for opp mot 200.

– Mange savner en mer nærværende leder

– Hva bør gjøres? 

– Vi vet hvor viktig god ledelse er for trivsel og drift. Mange ansatte savner en mer nærværende leder på arbeidsplassen. Men det er vanskelig å være en god leder hvis man har altfor mange oppgaver, sier Moland.

– Er antallet ansatte håndterbart, er det også lettere å oppnå god ledelse. Det har vi sett i mange undersøkelser.

– Hva er passe antall ansatte å lede?

– Det er jo forskjellig fra virksomhet til virksomhet. Hvor mange kan en leder ha utviklingssamtaler med? Det er ikke 100. Vi pleier å si rundt 20-30 ansatte, sier Moland.

– Hvor stor andel av lederne i helsevesenet er sykepleiere?

– De fleste lederne i helse- og omsorgssektoren har høyskoleutdanning. Mange er sykepleiere. I kommunene vil det også være en god del vernepleiere og sosionomer, sier Fafo-forsker Leif E. Moland.

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

NSF vil ha færre ansatte per førstelinjeleder

Norsk Sykepleierforbund (NSF) skal arbeide for å redusere lederspenn for sykepleiere som er førstelinjeledere.

Dette vedtok NSFs landsmøte som et innsatsområde sist november.

– Hvordan skal NSF jobbe for færre ansatte per sykepleierleder?

– Dette er et innsatsområde vi vekter høyt. Vi jobber med å legge strategien nå, men det vi har gjort, er å synliggjøre dette, sier NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen.

Høyest: Ledet 315 ansatte i hjemmesykepleien

Hun viser til en rapport fra 2019 som viser at sykehjem hadde en median på 93 ansatte per leder.

Median er et tall som oppsummerer hva som er vanlig i en samling av tall.

I hjemmesykepleien var tallet 59.

Det høyeste registrerte tallet for antall ansatte per leder i sykehjem var 274. For hjemmesykepleien var det 315.

Rapporten er gjort på oppdrag fra arbeidsgiverorganisasjonen KS.

– Helt umulig å få til med 93 ansatte

– Ledere må forholde seg til lovverk, mål og visjoner. De skal klare å sikre sykepleiefaglig ledelse, administrativ ledelse, personalledelse, innovasjonsledelse og endringsledelse. Det er helt umulig å få til med 93 ansatte, sier NSF-lederen.

– Selv den beste ledelsesstil vil ikke være effektiv hvis antallet medarbeidere som skal ledes, blir for stort, sier hun.

Antall ansatte per leder: – Ideelt sett rundt 30

Larsen viser til noe helsepersonellkommisjonen påpeker:

– I tillegg til kompetanse krever god ledelse at lederne har kapasitet til å lede. Denne kapasiteten utfordres ofte.

Larsen syns det er vanskelig å gi et eksakt tall for hvor mange sykepleiere bør lede:

– Andre rammevilkår spiller også en rolle. Likevel mener NSF at lederspennet må reduseres fra dagens praksis og ideelt sett ligge på rundt 30, sier NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen.

Larsen peker oppover:

– Toppledelsen kan ikke være seg bekjent av å ikke sette lederne i stand til å utøve lederskap. Øverste ledelse, både i kommuner og sykehus, må ta innover seg at det ikke er mulig å lede med dagens lederspenn. Bedre data er dessuten nødvendig for å kunne legge gode strategier.

Fakta
Om Fafo-rapporten
  • Rapporten heter Mobilitet i helse- og omsorgstjenestene
  • Fafo-forskerne Leif E. Moland og Roy A. Nielsen står bak rapporten.
  • De har sett på endringer i hvor mange som jobber innen helse- og omsorgstjenester, og hvor ofte ansatte i sektoren bytter jobb.
  • Gjelder perioden 2015 til 2022.
  • I rapporten er det brukt data fra Statistisk sentralbyrå.
  • Den inngår i Helsedirektoratets årlige rapportering om personell og kompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester.

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Tone Kleive

Pensjonert sykepleier
3 uker 6 dager siden

En stor hyllest til lederen vår I NSF !
Hun treffer den ene spikeren ppå hodet etter den andre, tørr å se realitetene i hvitøyet, og lete etter mer enn det som har vært fokus på i årtier! BRAVVO! Dette gir håp ! 🎈✨️🎈

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse