fbpx – Vi er nødt til å gå utenom frontfagsmodellen for å sikre nok sykepleiere Hopp til hovedinnhold

– Vi er nødt til å gå utenom frontfagsmodellen for å sikre nok sykepleiere

Bilde av NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen

NSF mener politikere og ansvarlige myndigheter må legge penger på bordet utenom oppgjørene for å sikre nok sykepleiere til sektoren. Unio etterlyser også en mer fleksibel praktisering av frontfagsmodellen.

I dag overleverte frontfagsmodellutvalget sin rapport til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Frontfagsmodellen styrer lønnsforhandlingskravene i norsk arbeidsliv. Utvalget ledes av professor Steinar Holden fra Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

16 hovedkonklusjoner

Mandatet til det såkalte Holden 4-utvalget hadde som utgangspunkt at frontfagsmodellen skal videreføres. 

De har drøftet hvordan modellen skal praktiseres for å møte eksisterende og i fremtidige utfordringer. I tillegg har de vurdert om det er utviklingstrekk som kan svekke oppslutningen om, og troverdigheten til, frontfagsmodellen. 

Her kan du lese de 16 hovedkonklusjonene.

Fakta
Dette er frontfagsmodellen
  • Det norske systemet for lønnsdannelse bygger på frontfagsmodellen. Modellen innebærer at konkurranseutsatt industri forhandler først, og at resultatet lager en norm som etterfølgende tariffområder følger.
  • Resultatet i frontfagsforhandlingene har derfor stor betydning for nivået på lønnstillegg for det øvrige arbeidslivet. Ofte er også større velferdsspørsmål, som pensjon, gjenstand for forhandlinger i frontfaget.
  • Sammensetningen av frontfaget, altså hvilke tariffområder som inngår, kan endres over tid. Ved forbundsvise oppgjør har det tradisjonelt vært Verkstedsoverenskomsten som har vært frontfag, men i 2004 ble frontfaget utvidet til å omfatte flere av Fellesforbundets tariffavtaler i industrien. I 2012 ble fire overenskomster slått sammen til én overenskomst, Industrioverenskomsten, mellom Norsk Industri og Fellesforbundet. Denne overenskomsten utgjør nå frontfaget i den norske forhandlingsmodellen.
  • I tariffoppgjør som forhandles samordnet, er det forhandlingene mellom NHO og LO som utgjør frontfaget.

Kilde: Store norske leksikon

Vil gå utenom frontfagsmodellen

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, er tydelig på hvor NSF står i spørsmålet.

Hun mener Holden 4-utvalget ikke tar samfunnsansvar, og etterlyser det samme hos særinteressene i NHO og LO. NSF-lederen mener det tvinger seg frem endringer i realpolitikken når samfunnsansvaret uteblir.

– Vi er nødt til å gå utenom frontfagsmodellen for å sikre nok sykepleiere til sektoren. Regjeringen og SV har forstått dette. De har nylig bevilget 240 millioner årlig til å rekruttere helsepersonell til Helse Nord. Vi applauderer politikere som forstår når det må handles og er glade for denne bevilgningen. 

NSF mener det er stor betalingsvilje for private helse- og omsorgstjenester dersom offentlige velferdstjenester ikke holder høy nok kvalitet eller har god nok kapasitet. Men så lenge betalingsevnen er ulikt fordelt, vil et privat tilbud avhenge av økonomien til pasienter og pårørende. 

Rom for lønnsøkninger

– I tillegg vil dette binde opp arbeidskraft i private helsetjenester for noen som kunne vært brukt i offentlig sektor, til nytte for alle, advarer forbundslederen i NSF.

NSF mener Holden 4-utvalget verken har sett på konsekvensene dette kan ha for kampen om arbeidskraften, eller for de samfunnsmessige konsekvensene av økt grad av egenbetaling for grunnleggende helse- og velferdstjenester.  

– Dette har kraft til å sprenge selve samfunnsmodellen vår. Derfor mener vi at det må være rom for nødvendige lønnsøkninger i de offentlige velferdstjenestene. Det er en ytterligere utvikling i retning av et todelt helsevesen, som vi og Unio ønsker å stoppe, sier Larsen.

– Kvinnedominerte velferdsyrker betaler

– Partene har teoretisk handlefrihet innenfor frontfagsmodellen. En prioritering av én gruppe gjør at noen andre blir hengende etter. Det betyr i klartekst at dersom sykepleierne skal få et lønnsnivå på linje med mannsdominerte yrker i privat sektor, må enten lærere eller lavtlønte få mindre, sier NSF-lederen.

– Det betyr at de som betaler for den økonomiske stabiliteten, høy verdiskapning og sysselsetting – det utvalget sier at frontfagsmodellen skal sikre – er de kvinnedominerte velferdsyrkene. Vi er ikke ute etter pengene til kollegaene våre verken i helse eller de andre velferdstjenestene, sier hun.

Å ikke gjøre annet enn å fortsette i dagens spor er «fast track» mot et todelt helsevesen
Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i NSF

Unios syn

– Unio støtter hovedsakelig de økonomiske vurderingene og analysene i Holden 4-utvalget, og vi er også enig i behovet for en fortsatt koordinert lønnsdannelse i Norge, skriver de i en pressemelding

– Utvalgets rapport viser tydelig behovet for en mer fleksibel praktisering av frontfagsmodellen. Alternativet kan fort bli en kraftig svekkelse av det offentlige tjenestetilbudet til innbyggere og næringsliv, eller en storstilt privatisering av grunnleggende helse og omsorgstjenester i velferdsstaten. Det er ikke en ansvarlig utvikling, mener Unio-leder Ragnhild Lied.

– Privat sektor bruker lønn som virkemiddel for å beholde og rekruttere nødvendig arbeidskraft. Det samme må være mulig i offentlig sektor dersom vi skal opprettholde kvaliteten i de offentlige tjenestene, og sikre nok kvalifisert arbeidskraft i offentlig sektor, sier Unio-lederen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse