fbpx Helseplattformen evaluert: Utydelig styring og dårlig opplæring Hopp til hovedinnhold

Helseplattformen evaluert: Utydelig styring og dårlig opplæring

Bilde av programmet som brukes i HP, samt cover fra rapporten

Rapporten som har evaluert innføringen av det omstridte journalsystemet Helseplattformen i Helse Midt-Norge peker på omfattende problemer.

Misnøyen og kritikken mot det nye journalsystemet har vært omfattende etter at det ble innført ved St. Olavs hospital i november i fjor. I mars vedtok derfor styret i Helse Midt-Norge at innføringen av de felles digitale systemet skulle evalueres, skriver NRK.

Mandag ble rapporten lagt frem. Den peker på flere kritiske punkt som førte til at innføringen gikk galt. Etter over 90 intervjuer med brukere på sykehuset, helseforetaket og utviklerne av systemet trekker den uavhengige evalueringen fra Boston Consulting Group frem flere punkter. Spesielt nevnes:

  • utydelig styringsstruktur og beslutningsmyndighet
  • ansvarspulverisering og tillitsutfordringer mellom aktørene
  • lite fokus på brukervennlighet fra leverandøren, og opplæring
  • dårlig planlegging og utfordringer knyttet til innføringen under pandemien

I mars vedtok styret i Helse Midt-Norge å utsette innføringen av Helseplattformen på de resterende sykehusene i Midt-Norge. Nå er planen at systemet skal innføres først til neste år.

– Innføring av Helseplattformen er et svært ambisiøst endringsprosjekt. Erfaring fra andre store e-helseinitiativ i Norge og utlandet viser at denne type prosjekter er assosiert med høy risiko, skriver konsulentene i evalueringen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse